Adviseurs | Algemeen

Topsector Special: Oproep aan adviseurs om mee te denken

VF06PLUS_01_Omslag.inddDe Topsector Agri&Food Special van V-focus is uit. Deze Special geeft een overzicht van lopende projecten voor een verdere verduurzaming van de veehouderij, de stand van zaken en de partijen die samenwerken aan hetzelfde doel. De Special is tevens een oproep aan adviseurs ook hun steentje bij te dragen.

De overheid en het onderzoek willen adviseurs meer betrekken bij de beleidsagenda. Wie het werk moet doen, moet zeggenschap hebben. Op verschillende terreinen is het roer al om: het agrarische bedrijfsleven stelt samen met de overheid en het onderzoek de prioriteiten, waarbij de overheid erop toeziet dat politieke afspraken worden meegenomen. Geert van der Peet, themaleider Duurzame Veehouderij bij Wageningen Universiteit: “Dan is er nog een zorg. De overheid, het onderzoek, het bedrijfsleven en maatschappelijke groeperingen zitten inmiddels grotendeels op één lijn, maar de adviseurs (erfbetreders) en hun veehouders voelen zich nog te weinig betrokken. Wij zouden deze groep nadrukkelijker bij onze topsector willen betrekken. Erfbetreders zijn zeer belangrijk voor het welslagen van de transitie naar een duurzame veehouderij. Zij komen tenslotte op alle boerenerven en adviseren veehouders over investeringen voor een duurzame bedrijfsvoering. Adviseurs zijn een heel belangrijke partij in de keten.”

Mark de Bode, beleidscoördinator Kennis bij het ministerie van Economische Zaken wil, net als Van der Peet, dat adviseurs en veehouders zich meer verbonden voelen met de topsectorenagenda. Hoe gaan zij de adviseurs en hun veehouders erbij betrekken? “Dat zouden dierenartsen, voeradviseurs, fokkerijadviseurs en alle andere erfbetreders zelf moeten aangeven. Ik wil graag intensiever samenwerken en deze partijen oproepen om te laten weten hoe zij het liefst betrokken willen worden bij de agenda duurzame veehouderij.

Heeft u de Special nog niet ontvangen? Stuur dan een mail naar mail@agrimedia.nl en ontvang alsnog een editie (zo lang de voorraad strekt).

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?