Onderzoek en Beleid

Koeien droogzetten op kwartierniveau bespaart 30 procent antibiotica

Door alleen de kwartieren met een laag celgetal droog te zetten zonder antibiotica  is een besparing van 30 procent op droogzetpreparaten gerealiseerd. Dit is het resultaat van een praktijkproef van Livestock Research van Wageningen UR en Hogeschool Van Hall Larenstein. In de proef leidde deze aanpak niet tot nieuwe mastitisgevallen in de droogstand en na afkalven.
Vanwege de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica zal er in de veehouderij bewuster moeten worden omgegaan met antibiotica. Ook het bewuster inzetten van droogzetters valt daaronder. De onderzoekers wilden weten welke besparing mogelijk was door koeien op kwartierniveau droog te zetten. Het onderzoek vond plaats bij koeien op vijf melkveebedrijven. Met een draagbare celgetalmeter werd de melk geanalyseerd op de dag voor droogzetten. Alle kwartieren met een celgetal beneden de 150.000 cellen/ml zijn drooggezet zonder antibiotica. Alle kwartieren boven de 150.000 cellen/ml zijn droog gezet met de gebruikelijke antibiotica op het bedrijf.
Het volledige artikel is te lezen in V-focus, oktober 2013.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?