Onderzoek en Beleid

Bedrijfseigen P-gebruiksnorm vraagt om goed management

Het werken met bedrijfsspecifieke P-gebruiksnormen heeft alleen maar voordelen bij een uitstekend management door de veehouder. Dat blijkt uit het project Koeien & Kansen waarin 16 melkveehouders al werken met de normen van de toekomst.

De fosfaatgebruiksnormen worden de komende jaren de bottelneck voor melkveebedrijfen. De verwachte aanscherping van deze generieke normen in 2015 leidt tot meer kosten door een hogere afvoer van mest. Een systeem van een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm doet meer recht aan de werkelijkeid en stimuleert melkveehouders hun gewasproductie te verbeteren. Een beter management van bodem en gewas geeft hogere gewasopbrengsten en dus meer voer van eigen bodem. Daardoor is minder voer nodig van buiten het bedrijf, wat leidt tot een hogere fosfaatgebruiksnorm. Een besparing op zowel mestafzetkosten en voerkosten is het gevolg.  Dat blijkt uit de praktijkervaringen op 16 melkveebedrijven die deelnemen aan het mineralenproject Koeien & Kansen.

Het volledige artikel over het werken met de bedrijfsspecifieke P-gebruiksnorm is te lezen in V-focus, oktober 2013.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?