Adviseurs

ACM stelt onderzoek in bij dierenartsenvereniging KNMvD

De Autoriteit Consument & Markt (voorheen Nederlandse Mededingings Autoriteit) heeft een onderzoek ingesteld bij dierenartsenorganisatie KNMvD. Dit meldt zij aan dierenartsenvakblad Veearts. De ACM onderzoekt of de KNMvD de mededingingsregels heeft overtreden inzake haar antibioticumbeleid.
De KNMvD maakt veel werk van de antibioticumreductie en heeft daarvoor een aantal college’s ingesteld (waaronder de Stichting Geborgde Dierenarts en de Stichting Veterinair Administratie Kantoor) en verschillende regelingen uitgevaardigd voor dierenartsen. Zo moeten dierenartsen aan voorwaarden voldoen als zij werkzaamheden willen verrichten op veebedrijven die deelnemen aan kwaliteitsprogramma’s van de zuivel- en vleesbranche. Deze voorwaarden worden deels opgesteld door het agrarische bedrijfsleven en deels door de KNMvD zelf.
De ACM doet onder andere onderzoek naar de transparantie van de regelingen en de onafhankelijkheid waarmee beslissingen worden genomen. Ook wordt gekeken of de KNMvD bepaalde marktpartijen ten onrechte uitsluit.
 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?