Dossier: Derogatie

De Europese Commissie gaf Nederland ‘derogatie van de Nitraatrichtlijn’ voor de periode 2014 t/m 2017. Dit houdt in dat met name rundveehouders onder voorwaarden meer dierlijke mest mogen aanwenden. In plaats van de voorgeschreven 170 kg N/ha mag afhankelijk van de regio 230 of 250 kg N/ha worden aangewend. De Europese Commissie verleent alleen derogatie als wordt aangetoond dat de extra bemesting geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu, in dit geval de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater (zie ook dossier Kaderrichtlijn Water). Een voorwaarde voor de derogatieperiode 2014 t/m 2017 is dat het fosfaatplafond niet mag worden overschreden. Dit gebeurde echter toch, waarna ingrijpende maatregelen werden ingesteld voor een forse krimp van het aantal runderen.

LTO-voorzitter Marc Calon iets te ambitieus?

Marc Calon, de nieuwe LTO-voorzitter, is volgens interviews naar eigen zeggen ‘iemand die zaken in beweging zet’ en ‘rommelaars snoeihard aangepakt’. Hij gaat ervoor zorgen dat de Nederlandse landbouw tot de top blijft behoren. Calon is de juiste man op … Lees verder

Derogatiedoofpot

Wat het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie bespreken en afspreken over de derogatie is niet openbaar. Brieven die over en weer worden verzonden, verslagen die worden gemaakt van vergaderingen, het gaat allemaal achter slot en grendel. In januari 2016 startte de redactie van V-focus een WOB-procedure om meer transparantie af te dwingen. Afgelopen december was er een zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag over de kwestie. De uitspraak van de rechtbank wordt uiterlijk 1 februari verwacht. Lees verder

Gaat de deksel van de derogatiedoofpot?

Pal achter het ministerie van Economische Zaken staat het Paleis van Justitie. Het is een enorm gebouw, met de personeelsingang op nummer 30 en de deur voor bezoekers op nummer 60. Lees verder

Normen boerenslootwater geregeld strenger dan KRW-norm ongerepte natuur

De normen die waterschappen stellen aan boerenslootwater zijn geregeld strenger dan de landelijke normen die de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt aan wateren in een min of meer ongerepte natuurlijke toestand. De waterschappen die in landbouwgebieden schoner water vereisen dan in de opgerepte natuur zijn: Delfland, Hollandse Delta, Rivierenland, Hunze en Aas en Zuiderzeeland. Lees verder

Derogatie aan zijden draad

De Europese Commissie voert momenteel intensief overleg met de Nederlandse autoriteiten. Er moet snel een effectief instrument komen dat de fosfaatproductie weer onder het plafond dwingt en houdt. Daarnaast is de Europese Commissie bezorgd over de waterkwaliteit in Nederland. Dit laat de woordvoerder van de Europese Commissie desgevraagd weten. Lees verder

Brussel versus Den Haag, wat klopt hier niet?

In Brussel krijg je een totaal andere weergave van hoe het gesteld is met de Nederlandse veehouderij dan in Nederland zelf. Lees verder

Brussel: ‘Behoud derogatie erg moeilijk voor Nederland’

‘Brussel’ vreest voor de derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse veehouderij. “Het gaat voor uw land erg moeilijk worden om derogatie te behouden”, stelt de voorzitter van de delegatie van het Nitraatcomité van de Europese Commissie. Lees verder

Wat als uw moestuin ook onder de derogatie zou vallen?

Wat een gekrakeel over die derogatie. Waarom maken die boeren daar toch zoveel drukte over? Laten we de vergelijking eens trekken met uw moestuin. Lees verder

Mestbeleid nog weinig effectief

Het mestbeleid beoogt de uitspoeling van stikstof naar het milieu te verminderen. Sinds 2004 wordt echter nog maar nauwelijks vooruitgang geboekt. Lees verder

Ik wacht op uitnodiging sectorvoormannen #fosfaatrechten

Ik wacht op een uitnodiging van de voormannen van de grootste zuivelonderneming en de twee organisaties van melkveehouders. Ik houd mijn brievenbus al maanden in de gaten, want die uitnodigingen kunnen ieder moment binnen komen. Lees verder