Column

Brussel versus Den Haag, wat klopt hier niet?

In Brussel krijg je een totaal andere weergave van hoe het gesteld is met de Nederlandse veehouderij en derogatie dan in Nederland zelf. Zo liet Brussel vorige week in een vraaggesprek (zie hier verslag) weten dat behoud van derogatie voor Nederland erg moeilijk gaat worden. Na de nodige uitleg over wat er allemaal aan mankeert, wat er allemaal moet gebeuren en hoeveel tijd er nog is, kun je bijna niet anders dan concluderen dat derogatie een verloren zaak is.
Een dag erna volgde ik het optreden van staatssecretaris Martijn van Dam bij de begrotingsonderhandelingen landbouw in de Tweede Kamer in Den Haag. Hij sprak bemoedigende woorden, roemde de grote inzet van de landbouwpartijen en sprak de verwachting uit dat het met die derogatie toch wel goed moest komen.
In de wandelgangen van Brussel vang ik hele andere dingen op dan in de wandelgangen van Den Haag. In de wandelgangen van Brussel wordt mij verteld dat de Nederlandse staatssecretaris van Milieu druk doende zou zijn met het vinden van veel milieugebruiksruimte voor grote ontwikkelingen in belangrijke sectoren, zijnde niet de landbouw. En dat deze staatssecretaris graag de stikstofruimte van de veehouderij zou inperken, om die vervolgens te kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Het wegvallen van de derogatie past dan wel, daarmee valt veel stikstofruimte vrij.
In de wandelgangen van Den Haag wordt mij verteld dat de Nederlandse staatssecretaris van Landbouw druk doende zou zijn met het voor zijn kar spannen van de landbouwvoormannen en -vrouwen om gezamenlijk ten strijde te trekken voor het behoud van de derogatie. Zij worden zelfs uitgenodigd met de Haagse ambtenaren mee te gaan naar de ambtenaren in Brussel. Om er mede zelf voor te zorgen dat de milieuruimte beschikbaar blijft voor de landbouw. Dat biedt perspectief.
Gaan we af op Den Haag? Hebben wij hier te maken met een blijspel, waarbij de hoofdrolspelers*) zullen zegevieren in het laatste bedrijf? Of gaan we af op Brussel? Hebben wij hier te maken met een drama waarbij de hoofdrolspelers*) in de slotscène roemrijk in hun eigen zwaard gaan vallen?
Ergens klopt er iets niet, maar wat?

*) De sectorvoormannen en -vrouwen kregen onlangs de hoofdrol in het derogatietoneelstuk.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?