Dossier: Derogatie

De Europese Commissie gaf Nederland ‘derogatie van de Nitraatrichtlijn’ voor de periode 2014 t/m 2017. Dit houdt in dat met name rundveehouders onder voorwaarden meer dierlijke mest mogen aanwenden. In plaats van de voorgeschreven 170 kg N/ha mag afhankelijk van de regio 230 of 250 kg N/ha worden aangewend. De Europese Commissie verleent alleen derogatie als wordt aangetoond dat de extra bemesting geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu, in dit geval de kwaliteit van het grondwater en het oppervlaktewater (zie ook dossier Kaderrichtlijn Water). Een voorwaarde voor de derogatieperiode 2014 t/m 2017 is dat het fosfaatplafond niet mag worden overschreden. Dit gebeurde echter toch, waarna ingrijpende maatregelen werden ingesteld voor een forse krimp van het aantal runderen.

Tunnelvisie oorzaak debacle fosfaatrechten

‘Pisnijdig´ en ´donderslag bij heldere hemel´ – in de media barst het van de boze berichten aan het adres van staatssecretaris Van Dam. Dat de invoering van de fosfaatrechten met een jaar is uitgesteld en in feite mosterd na de maaltijd zijn geworden (net als de Kringloopwijzer als beleidsinstrument) begint zachtjes aan door te dringen. Zo ook het dreigende verlies van de derogatie. Lees verder

Behoudt de landbouw zijn derogatie?

Wat zijn wij in Nederland toch ver van het doel afgedreven. Dat is mijn conclusie uit twee gesprekken in Brussel afgelopen jaar, met een afvaardiging van het Nitraatcomité. Lees verder

Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer

Waterbeheer heeft een grotere rol gekregen in het project Koeien & Kansen. In samenwerking met waterschappen werkt Koeien & Kansen aan een instrument waarmee de melkveehouder het waterbeheer op zijn bedrijf in beeld brengt en op een hoger plan kan tillen: de BedrijfsWaterWijzer. Dat is nodig omdat nog te veel kansen worden gemist in het waterbeheer op en rond het melkveebedrijf. Lees verder

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer staat op instorten

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het prestigieuze miljoenenproject van waterschappen en land- en tuinbouw, staat op omvallen. Zo’n 350 miljoen euro zou beschikbaar zijn om het oppervlaktewater in het landelijke gebied een flinke opknapbeurt te geven. De beloofde miljoenen komen echter niet terecht waarvoor ze bedoeld waren. Waar blijft het geld dan wel? Lees verder

Unie van Waterschappen doof voor kritiek

Het schiet maar niet op met de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ondanks de voortdurende aanscherpingen van het mestbeleid in de afgelopen tien jaar. Sinds 2007 is er zelfs sprake van een afname van het aantal meetpunten waar de normen voor de waterkwaliteit worden gehaald. Dat er geen sprake is van een verbetertrend komt doordat waterschappen hun normen voor landbouwgebieden meestal niet hebben onderbouwd, maar wel geregeld aanscherpen. Lees verder

Fosfaatbeleid staat haaks op metingen in milieu

Het agrarische fosfaatbeleid, dat grotendeels is gebaseerd op modellen en berekeningen, heeft maar weinig overeenkomst met de realiteit. Dat blijkt uit een toetsing van de onderbouwing van het fosfaatbeleid door V-focus afgelopen zomer. Lees verder

Fosfaatrechten – waar doen we het eigenlijk voor?

Wat wil de veehouderij eigenlijk bereiken met de instelling van fosfaatrechten? Een antwoord op die vraag heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Lees verder

Derogatie op het spel gezet

Veruit het grootste deel van Nederland voldoet aan de Europese nitraatrichtlijn. Met uitzondering van het zuidelijke zandgebied. Daar zit de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater nog altijd boven de norm van 50 mg/l, ondanks de huidige mestgebruiksnormen en -voorschriften en strenge regels voor het transport van mest. Het niet voldoen aan de nitraatrichtlijn brengt de Nederlandse derogatie in gevaar. Lees verder

CBB: Derogatie vervalt niet bij overschrijden mestnormen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de staatssecretaris van Economische Zaken vorige week in het ongelijk gesteld, toen deze een veehouderijbedrijf zijn derogatie wilde ontnemen nadat deze de bemestingsnormen had overschreden. In het jaar 2009 was de fosfaatgebruiksnorm op het bedrijf met 604,5 kilo overschreden. Dit kwam de veehouder op een boete van 3.324,75 euro te staan, volgens de Meststoffenwet. Lees verder

Dierenartsen buigen zich over derogatierantsoen

De strengere bemestingsnormen kunnen hun weerslag hebben op de diergezondheid. Dat stellen dierenartsen van de groep Kernpraktijken Rundvee. Op melkveebedrijven zien zij soms klachten die verband houden met de strengere bemestingsnormen voor met name mais. Op Knowledge Transfer Centre De Marke beoordeelden de dierenartsen de veestapel en het rantsoen en kwamen zij met adviezen voor het ‘derogatierantsoen’. Lees verder