Adviseurs | Algemeen | Onderzoek en Beleid

Presentatie uitkomsten ‘Toetsing onderbouwing ammoniakbeleid’ op 20 januari

Begin 2015 startten de onafhankelijke onderzoekers Jaap Hanekamp en Marcel Crok een wetenschappelijke toetsing van het Nederlandse ammoniakbeleid. Aanleiding vormde de artikelenserie ‘Het Ammoniakkartel’ in V-focus, waarin grote verschillen werden aangetoond tussen de rekenmodellen waarop het beleid is gebaseerd en de metingen in het milieu. Volgens de rekenmodellen leiden de maatregelen die boeren nemen tot een forse vermindering van de ammoniakuitstoot, in het milieu zelf wordt echter nagenoeg geen effect van die maatregelen gemeten.

Het onderzoeksteam, dat werd uitgebreid met een Amerikaanse wetenschapper, heeft de onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid grondig doorgelicht. Alleen zo konden antwoorden worden gevonden op vragen als: hoe effectief zijn de maatregelen die boeren nemen? En trekt de overheid de juiste conclusies voor het beleid?

Het onderzoek is gefinancierd middels crowdfunding en kent 124 donateurs.

Presentatie resultaten 20 januari

Op vrijdag 20 januari zullen de resultaten openbaar worden gemaakt tijdens een bijeenkomst in Wageningen, 10 – 12 uur (vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar), Hotel de Nieuwe Wereld, Rijnijsselvakschool, Marijkeweg 5, Wageningen.

Wij hebben getracht alle donateurs een uitnodiging te sturen voor deze bijeenkomst. Helaas hebben wij niet van iedereen een mailadres. Mocht u wel een donatie hebben gedaan voor dit onderzoek, erbij willen zijn op 20 januari, maar geen uitnodiging hebben ontvangen, laat het weten via grotgers@agrimedia.nl. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging.

Voor overige geïnteresseerden zijn er beperkt plaatsen beschikbaar. Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, laat ons dit zo spoedig mogelijk weten via grotgers@agrimedia.nl.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?