Achtergrond | Algemeen

VKA: minder ruw eiwit, toch meer ammoniakemissie

Uit een eerste analyse van de KringloopWijzers van 284 leden van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, blijkt dat de ammoniakemissie per bedrijf is gestegen in de periode 2017 tot en met 2019. Toch hebben de leden de afgelopen jaren meer geweid en krachtvoer met een lager aandeel ruw eiwit gevoerd.

Op de 284 bedrijven werd in 2019 gemiddeld 15 procent langer beweid dan in 2018. Het gehalte ruw eiwit in het krachtvoer daalde met gemiddeld 8 procent. De totale ammoniakemissie van de bedrijven is gestegen met 2,5 procent. Omgerekend naar hectares nam de emissie wel met 0,5 procent af. De gegevens zijn geanalyseerd door specialisten van De Marke.

Rantsoenverschillen in 2019 ten opzichte van 2018

Ook het aandeel mais in de rantsoenen nam af van 25,1 tot 23,6 procent. Er werd dus bijna 6 procent minder mais gevoerd in 2019. De mais moet wel een hoger gehalte ruw eiwit hebben gehad in 2019, want minder mais droeg meer bij aan het ruw eiwitgehalte van het rantsoen. Dat was in 2019 met 164 gram per kg drogestof slechts een gram lager dan in 2018 en dat terwijl het ruw eiwitgehalte van het krachtvoer daalde tot 179 gram per kg, ofwel 7,9 procent minder dan in 2018. Het krachtvoer droeg zo 5,5 procent minder bij in de voorziening van ruw eiwit. Weidegras bevatte in 2019 4,5 procent minder ruw eiwit dan in 2018 en kuilgras slechts een procent meer.

Met meer uren weidegang, meer ruw eiwit uit (minder) mais en een iets betere graskwaliteit zijn de VKA-leden er dus in geslaagd het gehalte ruw eiwit in het rantsoen op peil te houden. De productie daalde met 1,1 procent, het ureumgetal lag 0,4 procent hoger, de stikstofefficiëntie was een procent scherper, maar de ammoniakemissie per bedrijf was met 3.169 kg tweeënhalf procent hoger. Per hectare was de ammoniakemissie wel lager, maar dat komt doordat de bedrijven extensiveerden (meer hectares).

Meer eiwitopname, hogere stikstofexcretie

Op de bedrijven daalde het jongveegetal, in 2019 werden enkele koeien meer gemolken dan in 2018. De productie van de koeien daalde met 1,1 procent. Volgens de specialisten die de data analyseren kunnen deze gegevens mogelijk de gestegen ammoniakemissie verklaren. Door groei werd op de bedrijven wel meer melk geproduceerd wat vraagt om meer opname van eiwit. Als het eiwitgehalte in de melk dan gelijk blijft, resulteert dat uiteindelijk in een hogere stistofexcretie wat een bron is voor emissie. Specialisten van De Marke analyseren de gegevens nog nader.

Bron: Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen V-Focus...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?