Algemeen

WUR presenteert stappenplan voor stikstofprobleem

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben een stappenplan ontwikkeld waarmee het stikstofplobleem kan worden aangepakt. Het stappenplan maakt inzichtelijk in hoeverre landelijke en lokale maatregelen voor landbouw en natuur bijdragen aan vermindering van de stikstofdepositie en verbetering van natuurkwaliteit.

Sinds oktober 2019 hebben onderzoekers van Wageningen University & Research uit verschillende disciplines (ecologie, agronomie, millieu, economie, technologie en sociologie) zich gebogen over het stikstofprobleem. Het doel van deze groep onderzoekers was om binnen de complexe materie rond stikstof te komen tot een gestructureerde methodiek om integrale oplossingen te vinden voor landbouw en natuur.

Stappenplan

Het stappenplan van de onderzoekers bestaat uit vijf stappen die per natuurgebied inzichtelijk maken in hoeverre landelijke maatregelen bijdragen aan vermindering van de stikstofdepositie, óf en in hoeverre er in dat gebied potentie is voor natuurherstel en hoeveel aanvullende lokale maatregelen nodig zijn om alsnog onder de maximale grenswaarde voor stikstof in dat gebied te komen.

Stappenplan opgesteld door onderzoekers van de WUR om het stikstofprobleem aan te pakken. (Foto: Wageningen University & Research)

Stappenplan opgesteld door onderzoekers van de WUR om het stikstofprobleem aan te pakken. (Foto: Wageningen University & Research)

De beschikbare data en modellen die in deze aanpak gebruikt worden, dragen volgens projectleider Tia Hermans bij aan een weloverwogen stikstofstrategie per gebied. “Omdat zowel landbouw als natuur per gebied verschillen, is een aanpak waarin zowel landelijk als per natuurgebied wordt gekeken echt noodzakelijk. De meerwaarde van deze aanpak is dat het beleidskeuzes zowel op het niveau van de natuur als de landbouw doorrekent en laat zien hoe effectief dit samenspel is. Het is niet of landbouw of natuur, maar allebei. Met deze aanpak hopen we te voorkomen dat er besluiten worden genomen die achteraf helemaal niet nodig blijken te zijn.”

Bron: Wageningen University & Research

Over de auteur: Sandra Wilgenhof
Sandra Wilgenhof (1998) studeert Dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Via stages op de middelbare school in aanraking gekomen met veehouderij en...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?