Algemeen

Sbv wordt 25 mei opengesteld

De eerste subsidieronde voor brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (Sbv) zal op 25 mei worden opengesteld en loopt tot 15 juli. Met deze subsidie wil LNV de ontwikkeling en ingebruikname van integrale en brongerichte emissiereducerende technieken en managementmaatregelen in zowel bestaande als nieuwe stallen, stimuleren.

Susanne Sütterlin is programmamanager bij het ministerie van LNV en licht toe: “Toverwoorden bij deze subsidiemodules  zijn brongericht en integraal.” Dat houdt in dat LNV op zoek is naar systemen en maatregelen die emissies in de stal voorkomen en niet de emissie zelf aanpakken.

De subsidiemodule ‘innovatie’ kent drie fases: er is geld voor onderzoek- en ontwikkeling, voor de emissiemetingen en voor de resterende levensduur (afschrijven). De fases kennen elk een ander subsidiepercentage en subsidieplafond.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen, zijn dat het systeem/de maatregel:

  • emissies aanpakt bij de bron, dus voordat ze ontstaan en zich in de stal manifesteren
  • integraal werkt, dus zoveel mogelijk emitterende stoffen aanpakt (ammoniak, fijnstof, methaan et cetera)
  • het stalklimaat verbetert
  • niet eerder is uitgevoerd
  • meetbaar is

RVO.nl heeft een format gemaakt zodat je als indiener weet wat er allemaal nodig is voor een aanvraag. Het format staat op de RVO-website.

RVO.nl doet beoordeling

RVO beoordeelt de binnenkomende subsidieaanvragen en hoopt binnen 12 weken na sluiting van de openstelling, bericht te sturen over de beschikking. RVO hanteert rangschikkingscriteria. Het ingestuurde plan wordt beoordeeld op het percentage emissievermindering en de integraliteit en onderbouwing ervan, de economische kansen die het heeft, het dierenwelzijn (dat mag niet achteruit gaan, heeft het plan bijvoorbeeld een positief effect op het stalklimaat) en de brandveiligheid mag niet in het geding komen, en ook innovatieniveau wordt bekeken (gaat het bijvoorbeeld om een internationale vernieuwing). Kort gezegd: als het plan meer emissiegroepen omvat en een hogere reductie haalt, komt het hoger in de ranking.

Budget

De regeling zal tweemaal per jaar opengesteld worden gedurende acht weken (voorlopig tot en met 2024). In de eerste openstelling 19,1 miljoen euro gezamenlijk beschikbaar voor de varkenshouderij, geitenhouderij, vleeskalverhouderij en melkveehouderij. Voor een stal die na de aanvraagperiode van 25 mei tot 15 juli in aanmerking komt wordt in de eerste fase maximaal een miljoen euro gesubsidieerd als  het gaat om onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuw type stalsysteem en van 750.000 euro als het gaat om een project in een bestaande stal.  In de emissiemetingenfase wordt maximaal 200.000 euro vergoed en in de fase resterende productieve levensduurfase maximaal 350.000 euro. Daarbovenop komt nog dat een percentage van de kosten wordt gesubsidieerd. Dat percentage is van meerdere facetten afhankelijk en ligt op minimaal 25 en maximaal 80 procent van de kosten. Percentage worden verhoogd als er sprake is van een samenwerkingsverband en ook kleine en middelgrote ondernemingen krijgen 20 respectievelijk 10 procent meer. Er komt een RVO-webpagina waarop korte samenvattingen van de gesubsidieerde ideeën komen te staan. De regeling is op 19 mei in de Staatscourant gepubliceerd.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen V-Focus...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?