Algemeen

Structurele aanpak stikstof

Het kabinet heeft eind april de structurele aanpak stikstof naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Landbouwcollectief ziet zijn zorgen bevestigd. Het CDA is gematigd positief.

Het CDA schrijft op zijn website dat de nieuwe aanpak voldoet aan de uitspraak van Raad van State waardoor de PAS verviel. Bovendien voorziet de nieuwe aanpak niet in generieke krimp van de veestapel en worden beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig. Ook krijgen PAS-melders die onterecht geen natuurvergunning kregen deze alsnog. Er komt een doorlichting van de Natura 2000- gebieden en ‘extern salderen’ is in beginsel niet langer dan een jaar mogelijk.

Het Landbouwcollectief onderschrijft de positieve uitkomsten, maar is verder sceptisch. De voorgestelde maatregelen zijn volgens het collectief duur, leiden niet of nauwelijk tot natuurverbetering en zouden leegverkoop van het platteland als gevolg hebben. Precies om deze redenen staakte het collectief het overleg met LNV-minister Schouten.

Landbouwcollectief-voorzitter Aalt Dijkhuizen zegt dat veel belastinggeld nu naar nauwelijks effectieve maatregelen gaat. De teleurstelling van het Landbouwcollectief komt voort uit de feiten dat het door hen voorgestelde effectievere stikstofreductieplan geen gehoor kreeg. De kosten die ermee gemoeid gingen zijn nu uitgetrokken voor de opkoop van boerenbedrijven. De effecten daarvan zijn veel kleiner. Ook de wettelijke regeling waarin melkveebedrijven teruggaan in eiwit in krachtvoer, heeft niet de voorkeur van het collectief. Dat bood het ‘cafetariamodel’ aan waarin veehouders zelf een stikstofreductiemodel kozen. Ook het registratiesysteem voor extern salderen dat het collectief aanbood kreeg geen plek in de nieuwe aanpak van het kabinet. Bovendien ziet het Landbouwcollectief het afnemen van vergunde stikstofruimte als diefstal.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?