Algemeen | Onderzoek en Beleid

Opbouw organische stof met blijvend grasland

Hoeveel organische stof kan grasland eigenlijk opbouwen en dus koolstof vastleggen? Daarover bestaan behoorlijk uiteenlopende schattingen.

De centrale rol van organische stof (OS) voor de bodemkwaliteit van landbouwbedrijven wordt steeds meer erkend. Ook vanwege de klimaatverandering is er een toenemende belangstelling: een hoger OS-gehalte kan de bodem weerbaarder maken voor sterke wisselingen in wateroverschot en -tekort. En koolstof vastleggen in de bodem (OS bestaat voor zo’n 50 procent uit koolstof) zou een maatregel zijn om de atmosferische stijging van CO2 te remmen. Vooral van grasland, met een hoge aanvoer van OS uit gewasresten en wortels wordt veel verwacht.

Organische stof opbouw gaat langzaam

De OS-opbouw blijkt lager te zijn dan soms gesuggereerd wordt, er circuleren verhalen met stijgingen van 1 procent per jaar. Dat is niet alleen veel meer dan de gemiddelde cijfers in onderzoek laten zien, er zijn in dat geval ook onwaarschijnlijke hoeveelheden OS (en dus ook N, P, K et cetera) nodig om dit te realiseren.

De uitkomsten van het onderzoek ‘Hoeveel organische stof kan grasland opbouwen’ zijn vanaf 30 maart te lezen in V-focus. Het onderzoek is uitgevoerd door Louis Bolk Instituut.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?