Algemeen | Onderzoek en Beleid

Nieuwspoort 6 maart: De boer betaalt, maar voor welke vervuiling?

De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) onder meer onderzocht hoe het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ beter kan worden toegepast op de landbouw. Het nieuwe plan betekent een forse verhoging van de vervuilingsheffing voor de landbouw. Is dat terecht?

Onderbouwing belastingplan getoetst

Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg, hebben de onderbouwing van de belastingvoorstellen voor de landbouw getoetst met financiering van Stichting Mesdag Zuivelfonds. De onderzoekers zullen hun studie De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? presenteren op 6 maart in Perscentrum Nieuwspoort (Den Haag).

Programma 6 maart (aanvang 13.00 uur)

Op dinsdag 6 maart, aanvang 13.00 uur, zullen Rotgers en Hanekamp de uitkomsten van hun onderzoek naar buiten brengen in Perscentrum Nieuwspoort (Lange Poten 10, Den Haag).

Na de presentatie zullen enkele sectorpartijen het onderzoeksrapport overhandigen aan leden van de Tweede Kamer en aan de Unie van Waterschappen.

Het betreft een openbare bijeenkomst waaraan geen kosten zijn verbonden. Aanmelden wordt op prijs gesteld. Dit kan door een email te sturen naar Lianne Arentsen, lianne@publiekezaken.eu

Ga naar de downloadpagina van het rapport De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’?

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?