Algemeen | Onderzoek en Beleid

Circulaire bedrijfsvoering goed voor vee, grond, milieu, portemonnee

Op het bedrijf van Koeien & Kansen-deelnemers Joris en Anita Buijs (NBr) wordt volop aandacht besteed aan circulaire landbouw. Het streven is om de kringloop van het bedrijf zoveel mogelijk ‘dicht bij huis’ te sluiten. Het bedrijf teelt al sinds 2000 zelf krachtvoergewassen en besteedt bovengemiddeld veel aandacht aan de bodem zodat deze ook op de langere termijn in goede conditie blijft. Uit de resultaten blijkt dat deze aanpak ook goed uitwerkt op de economische duurzaamheid van het bedrijf.

De economische resultaten van 2016 van het melkveebedrijf van de familie Buijs zijn op een rij gezet. In dat jaar werd met 140 koeien ruim 1,3 miljoen kg melk geproduceerd op bijna 97 hectare cultuurgrond, bestaande uit zowel zand- als kleigrond. Dit is inclusief 11 hectare natuurgrond van Staatsbosbeheer. Op het bedrijf is veel ervaring met eigen krachtvoerteelt.

Niet alleen aan de dierzijde van de kringloop wordt een hoge efficiëntie gehaald, maar ook aan de bodemzijde van de kringloop waar al jaren sprake is van een negatief fosfaatoverschot.

Op het bedrijf van de familie Buijs wordt gestreefd naar een circulaire bedrijfsvoering. Hoe ziet die eruit in de praktijk en wat betekent dit voor het vee, de grond, het milieu en de portemonnee? Dit leest u in het artikel van Gerben Doornewaard (Wageningen Economic Research en Michel de Haan (Wageningen Livestock Research) in V-focus april 2018.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?