Adviseurs | Onderzoek en Beleid

‘Silent Spring’ door (dier)geneesmiddelen

Medicijnresten vanuit de humane en veterinaire gezondheidszorg komen op grote schaal in het milieu terecht en dat heeft gevolgen. In oktober kwam de internationale medische wetenschap bijeen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht om te praten over de aanpak van de problematiek. De bijeenkomst werd georganiseerd door de VVM, het netwerk van milieuprofessionals.

Onderzoekers uit verschillende landen van de wereld deelden hun nieuwste kennis over de mate waarin medicijnen voor mens en dier hun weg vinden naar het milieu. Hoewel de effecten in het milieu van vele stoffen nog niet zijn bestudeerd, werd wel duidelijk dat deze niet mogen worden onderschat.

Relatie met omvang veestapel?

Leidt verkleining van de veestapel tot minder verliezen van residuen van diergeneesmiddelen naar het milieu? Immers, als er minder dieren zijn, zijn er minder behandelingen nodig. In Duitsland is hiernaar onderzoek gedaan. Er blijkt geen verband met de stalgrootte en de omvang van de veestapel, wel werd een verband gevonden met de hygiëne in de stal. De nieuwe, veelal grotere stallen, doen het opmerkelijk beter. Het zijn de oude stallen met een slechte hygiëne die de meeste medicijnemissies naar het milieu veroorzaken.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst en de meest verrassende uitkomsten staan in de V-focus van 24 november.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?