Adviseurs | Algemeen | Onderzoek en Beleid

Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde

Lisdodde is een veelbelovend gewas voor natte teelten in Nederland, met verschillende interessante toepassingen. De kosten en kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn dan van essentieel belang. Daarom is in het kader van het project Veen, Voer en Verder op KTC Zegveld een proefveld aangelegd voor het uittesten van vier verschillende zaai- en plantmethoden van lisdodde.

Op dit moment wordt op meerdere locaties in Nederland ervaring opgedaan met natte teelten van onder andere riet, lisdodde en wilg. Deze teelten vormen een duurzame, klimaatvriendelijke vorm van landbouw op veengronden, omdat door de vernatting de veenoxidatie en bodemdaling worden gestopt. Ook kunnen natte teelten het slootwater zuiveren en water bergen na hevige neerslag. Lisdodde lijkt op dit moment de natte teelt met de meeste potentie.

Aanplant van lisdodde op KTC Zegveld. Foto: Louis Bolk Instituut.

Het artikel ‘Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde’ is vanaf 24 november te lezen in V-focus.

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?