Onderzoek en Beleid

Stoot Nederlandse melkkoe meeste of minste methaan uit binnen Europa?

Volgens de Nederlandse berekeningen bedraagt de methaanuitstoot van één Nederlandse melkkoe ruim 162 kilo per jaar. Daarmee heeft de Nederlandse melkkoe de hoogste methaanuitstoot van Europa. Europa gebruikt zelf een andere rekensystematiek en komt voor de Nederlandse melkkoe tot een methaanuitstoot van 133 kilo per koe per jaar. Volgens de Europese Commissie behoort de Nederlandse melkkoe juist tot de beste ‘meisjes’ van de klas.

In Europees verband worden afspraken gemaakt over de aanpak van broeikasgassen uit onder meer de land- en tuinbouw. De land- en tuinbouw is volgens de Rijksoverheid verantwoordelijk voor 10 tot 15 procent van de broeikasgasuitstoot. Methaan is een belangrijk broeikasgas, dat vooral wordt uitgestoten door de rundveehouderij.

Opvallend is dat de Europese lidstaten hun eigen rekenmethode hanteren voor het vaststellen van de methaanemissies van de veestapel. De Europese Commissie zegt te streven naar uniformiteit in de berekeningswijze, maar zo ver is het nog niet. Uit de Europese data blijkt dat veel lidstaten de methaanemissies van hun melkkoeien lager inschatten dan de Europese autoriteiten. Nederland is een van de weinige landen die een hogere methaanuitstoot toerekent aan haar melkkoeien. Zie figuur.

(Bron data: Joint Research Centre van de instituten Environment and Sustainability, Protection and Security of the Citizen, Prospective Technological Studies van de Europese Commissie).

Methaanuitstoot per koe per jaar (emissies uit zowel pensfermentatie als mest, in kg), berekend door de lidstaat zelf en de EU.

 

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?