Algemeen | Onderzoek en Beleid

Grasopbrengst meten met remote sensing

De toepassing van multispectrale camera’s voor het bepalen van gewasopbrengsten en gewaskenmerken wordt steeds algemener. Tot op heden is de cameratechniek vooral ontwikkeld voor bijmesting in granen en aardappels. Deze techniek kan echter ook voor grasland interessant zijn, voor het schatten van bijvoorbeeld opbrengst en stikstofgehalte bij maaien of het monitoren van de grasgroei ter ondersteuning van de graslandplanning.

De camera’s worden toegepast als sensor op een machine of trekker, in drones en satellieten, en meten de lichtreflectie van een gewas in verschillende banden (kleuren). Op basis van de verschillende reflecties worden gewasindexen (bijvoorbeeld WDVI of NVI) berekend die gelden als maat voor biomassa of stikstofgehalte van het gewas. De camera’s worden kwalitatief steeds beter en kunnen steeds meer banden reflecties meten. Dit maakt het mogelijk specifiekere indexen te berekenen die een nauwer verband hebben met biomassa en stikstofgehalte.

Het artikel ‘Grasopbrengst meten met remote sensing’ is geschreven door onderzoekers van Wageningen Livestock Research, Agrifirm en Wageningen Plant Research en te lezen in V-focus oktober 2017.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?