Algemeen | Mens en mening | Onderzoek en Beleid

Fiscale wetgeving belemmert sloop oude stallen

De Brabantse ‘staldering’ waarbij de één pas mag bouwen als de ander afbreekt, komt moeizaam van de grond. Ongunstige fiscale afrekeningen zijn reden om de oude stallen liever niet af te breken, maar deze te laten staan. Hoe kan sloop worden bevorderd?

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen vormen een steeds groter probleem: ze verpauperen het landschap. Ook criminelen weten de leegstaande gebouwen te vinden voor hun louche handeltjes. De oude stallen een nieuwe bestemming geven lukt zelden. Waarom worden afgedankte stallen niet ‘gewoon’ gesloopt? “Vanwege de fiscale wetgeving is dat nog niet zo aantrekkelijk”, aldus de Vaksectie Recht van de Vereniging van Accountants en Belastingadviseurs (VLB).
Een eerste belemmering om de oude stal te slopen ligt in de waardetoekenning aan het pand door gemeenten (voor de WOZ) en Belastingdienst. Om sloop van dergelijke panden te bevorderen, zouden gemeenten en Belastingdienst moeten stoppen met het toekennen van een waarde aan slooppanden. Die waarde moet nul zijn, aldus de VLB. “Aan het einde van de rit hebben die verouderde stallen echt geen waarde meer.” Ook de fiscale afrekening bij bedrijfsbeëindiging werkt in de hand dat oude verpauperde panden liever niet worden gesloopt.

Het artikel ‘Fiscale wetgeving belemmert sloop oude stallen’ is komende week te lezen in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?