Algemeen | Onderzoek en Beleid

Mestvergisting met klimaat als alibi

Over biogasinstallaties niets dan goeds. Met zo’n installatie leveren ondernemers een bijdrage aan het Klimaatakkoord dankzij de forse reductie van broeikasgassen. Mooie bijkomstigheden zijn de groene energie en dito meststoffen. Een rendabele businesscase lijkt echter bijzaak in een markt die drijft op subsidies. Desondanks is het weinigen gelukt uit de rode cijfers te blijven. Gaat het FrieslandCampina wel lukken de torenhoge biogasambities waar te maken?

Mestvergisting is tot nu toe geen successtory gebleken. Zonder subsidie zijn de businesscases zelden rendabel te rekenen. Maar ook mét subsidie lukt dat vaak niet, zo laat de historie zien. De businesscases blijken achteraf gezien veel te rooskleurig ingeschat. Eenmaal draaiende vielen de opbrengsten meestal tegen en de kosten waren vaak aanzienlijk hoger dan begroot. Wat gaat FrieslandCampina anders doen dan zijn voorgangers?

Het aantal mestvergisters dat in de komende jaren gebouwd zal worden, bedraagt eerder hooguit enkele tientallen dan de beoogde duizend. Ervaringen leren dat het niet meevalt zo’n installatie rendabel te krijgen.

Groene kunstmest

Het digestaat uit de vergister kan worden gebruikt voor de vervaardiging van mooie groene meststoffen. Een Europese kunstmesterkenning voor die groene meststoffen zou de afzet zekerder moeten maken en de businesscase gezond. Maar ook de productie van groene kunstmest loopt niet van een leien dakje. Brussel blijkt niet scheutig met het uitdelen van kunstmestpredicaten. Dit is echter niet het grootste struikelblok. In de afgelopen decennia werden veel mooie meststoffen gefabriceerd uit digestaat en drijfmest. Deze meststoffen hadden één ding gemeen: de fabrikanten raakten ze aan de straatstenen niet kwijt, de markt zat er niet op te wachten. Is er nu een nieuw plan, dat groene kunstmest wel laat slagen?

Het artikel Mestvergisting met klimaat als alibi is vanaf 22 september te lezen in V-focus.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?