Bedrijfsnieuws

Arthur Mol nieuwe Rector Magnificus Wageningen UR

GA--20150519-N75_8397.NEFArthur Mol (1960) is per 28 mei 2015 benoemd tot Rector Magnificus en lid van de raad van bestuur. Hij volgt Martin Kropff op, die per 1 juni als directeur-generaal bij het CIMMYT in Mexico in dienst treedt (foto: WUR/Guy Ackermans).

De socioloog Mol is sinds 2000 leerstoelhouder Milieubeleid. Hij is tevens gasthoogleraar aan de Tsinghua University in Bejing en aan de National University of Malaysia. Hij is redacteur van het tijdschrift Environmental Politics en van de boekenreeks New Horizons in Environmental Politics. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn: globalisering, sociale theorie en milieuvraagstukken, ecologische modernisering, duurzame productie en consumptie en stedelijk milieubeleid.
Arthur Mol studeerde in Wageningen Milieuhygiëne (1985) en promoveerde in 1995 in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2009 tot 2014 was hij directeur van de Wageningen School of Social Sciences en tevens lid van het college voor promoties. Als promotor heeft hij 48 promovendi met hun proefschrift begeleid en er zijn er momenteel 23 in voorbereiding. Mol zal met name aandacht gaan besteden aan de verdere vernieuwing en modernisering van het onderwijs van Wageningen University.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?