Bedrijfsnieuws

VIC Sterksel moet met bijna de helft inkrimpen

Het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel (VIC Sterksel) is door teruglopende externe financiering gedwongen het personeelsbestand van ongeveer twintig medewerkers met bijna de helft in te krimpen. Annie de Veer, directeur van Wageningen UR Livestock Research, waartoe het VIC behoort, heeft het personeel hierover op 8 april ingelicht.

Per 2015 is de financiering van VIC Sterksel uit de varkenssector zelf weggevallen en daarmee ontbreekt ook het overheidsdeel van de publiek private samenwerking (PPS). Annie de Veer: “Ik hoop dat we kunnen spreken van een tijdelijke situatie, een overgangsperiode waarbij we met het bedrijfsleven tot nieuwe afspraken kunnen komen over de financiering van het varkensonderzoek. Voor het voortbestaan van VIC Sterksel zijn we afhankelijk van een substantiële bijdrage van het varkensbedrijfsleven aan het onderzoek, waarmee ook middelen van de overheid naar de sector kunnen vloeien.”

VIC Sterksel speelt al jaren een prominente rol in de innovatie van de Nederlandse varkenshouderij en daaruit zijn vele toepassingen voortgekomen. Ook in de toekomst blijft dit belangrijk gezien de bedrijfseconomische en maatschappelijke uitdagingen die er liggen, zo meldt Wageningen UR Livestock Research.  Zolang het zicht op een volwaardig onderzoeksprogramma ontbreekt, wordt de formatie bijgesteld naar een basisbezetting om het innovatiecentrum financieel gezond te houden,

“Als we onze huidige positie willen voortzetten, hebben we een meerjarig PPS-onderzoeksprogramma gericht op de primaire varkenshouderij nodig.  Komt dit er, dan kan er weer opgeschaald worden”, aldus manager Han Swinkels van VIC Sterksel.

Over de auteur: Henk Have
Henk ten Have groeide op op een akkerbouwbedrijf in Groningen, maar richtte zich tijdens zijn opleiding Diergezondheidszorg aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden op de...
Meer over:
Bedrijfsnieuws
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?