Algemeen

Vlaamse steun voor toetsing ammoniakbeleid

Het wetenschapsteam Marcel Crok en Jaap Hanekamp is begin deze maand begonnen met het toetsen van het agrarische ammoniakbeleid op ‘nut en noodzaak’. Het onderzoeksteam financiert zijn toetsing middels crowdfunding en al binnen twee weken werd het startbedrag van 10.000 euro bijeen gebracht. Ook vanuit Vlaanderen groeit het aantal donateurs.

Inmiddels mag het onderzoeksteam rekenen op de steun van 65 organisaties, bedrijven en particulieren. De donateurs komen voor een belangrijk deel uit de landbouw, maar ook vanuit de wetenschap, het milieu en de politiek is er steun. Vanuit Vlaanderen is er een toenemende interesse in het onderzoek. Dat is niet vreemd aangezien de Vlaamse overheid ervoor koos het Nederlandse stikstofmodel over te nemen voor haar ammoniak- en natuurbeleid. Vorig jaar werd het rekenmodel VLOPS (Vlaamse versie van het Operationeel Prioritaire Stoffen model) ingevoerd. Dit betreft een kopie van het OPS-model van het RIVM, dat ook in Nederland de rekenkern vormt van het nieuwe stikstofmodel Aerius (en het oude model Aagro-Stacks).

Het onderzoek Van Crok en Hanekamp zal naar verwachting rond de zomer worden afgerond.

MarcelCrokJaapHanekamp

Marcel Crok (links) en Jaap Hanekamp.

 

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?