Algemeen

Nieuwe weidesystemen voor bedrijven met kleine huiskavel of melkrobot

WebpaginaOp Dairy Campus in Leeuwarden zijn twee nieuwe beweidingssystemen ontwikkeld: één voor melkveebedrijven met een kleine huiskavel en een voor bedrijven met een melkrobot. Het gaat respectievelijk om een systeem waarin dagelijks wordt omgeweid en stripgrazen (foto: Dairy Campus).

Beweiden heeft meerdere voordelen, zoals minder loonwerkkosten voor inkuilen en mestaanwending. Bovendien kan dan gebruik worden gemaakt van de weidepremie. Door beweiden dalen echter wel de bruto-grasopbrengst en door beweidingsverliezen daalt de grasbenutting waardoor meer voer aangekocht zal moeten worden.
Een lage melkprijs maakt beweiden al snel aantrekkelijk, maar voor een zo hoog mogelijk economisch resultaat is het wel cruciaal te zorgen voor een goede grasopbrengst en grasbenutting.

Twee nieuwe systemen

Ook voor bedrijven die een relatief grote koppel koeien willen weiden op een relatief kleine huiskavel, en bedrijven die melkrobots willen combineren met beweiden, is beweiden interessant. Mits een hoge gras­benutting wordt gerealiseerd. Dit is reden voor Dairy Campus om nieuwe beweidingssystemen te ontwikkelen die beweiden ook onder ‘uitdagende’ omstandigheden rendabel maken.
Op Dairy Campus is de relatief kleine huiskavel verdeeld in 24 ‘dagweides’. Dagelijks worden de koeien omgeweid naar een nieuwe weide. Wanneer de weide na een aantal uren schoon kaal is gevreten, gaan de koeien weer naar binnen. Bij het stripgrazen krijgen de koeien dagelijks een strip gras aangeboden, afgestemd op de opname. De breedte van de strip is variabel en afhankelijk van de hoeveelheid gras die er op dat moment staat.
In 2014 zijn beide nieuwe systemen beproefd en de resultaten in het eerste proefjaar zijn veelbelovend.

De proefresultaten van de twee innovatieve beweidingssystemen staan in V-focus, februari 2015.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?