Algemeen

Volksgezondheid niet gebaat bij huidige fijnstofaanpak

DSC00610De voorgeschreven aanpak voor de reductie van fijnstof in de veehouderij draagt nauwelijks bij aan de volksgezondheid. Die conclusie trekt Dick Heederik, hoogleraar bij de Universiteit van Utrecht en lid van de Gezondheidsraad, op het Brabantse symposium ‘Schone lucht voor iedereen’. De veehouderij zou zich beter op de aanpak van endotoxines richten.

In de landbouw wordt fijnstof aangepakt op dezelfde wijze als bij het verkeer en de industrie: reductie van de hoeveelheid. Dat is in de landbouw weggegooid geld aangezien de volksgezondheid er weinig mee opschiet. Heederik: “De huidige aanpak werkt voor het verkeer en de industrie goed, maar voor de landbouw heeft het weinig zin. In de eerste plaats is de hoeveelheid fijnstof die de veehouderij uitstoot relatief beperkt. Inzetten op reductie levert dan ook maar een kleine bijdrage. Maar veel belangrijker: de voorgeschreven fijnstofaanpak is niet gericht op het verhinderen dat ziekteverwekkers in het milieu terechtkomen. “Veel infectieziekten die een risico vormen voor de volksgezondheid bestrijd je niet met het reduceren van de fijnstofemissies. Uit onderzoek naar Q-koorts bleek bijvoorbeeld dat ook een hele kleine hoeveelheid kiemen voldoende kan zijn om mensen ziek te maken.”

Extra regelgeving voor endotoxinen verwacht

Hoeveel ziekteverwekkers vanuit de stallen in de omgeving terechtkomen, is nog niet bekend. Heederik en zijn collega’s doen momenteel onderzoek naar het risico dat omwonenden lopen. Dat onderzoek vindt plaats in het veerijke Oost-Brabant en Noord-Limburg. Vooruitlopend op de resultaten wil hij alvast kwijt dat edotoxines (giftige stoffen afkomstig bacteriën uit de stallen) tot volksgezondheidsproblemen kunnen leiden. Deze kunnen luchtwegklachten veroorzaken. “De Gezondheidsraad wil grenswaarden stellen voor de hoeveelheid endoxines in de lucht. Wetenschappelijk ligt die grenswaarde momenteel op 90 eenheden/m3 lucht, maar we verwachten dat die naar 30 zal gaan. Met name voor de pluimvee- en varkenshouderij zou dit tot extra regelgeving kunnen leiden”, verwacht Heederik.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?