Adviseurs | Mens en mening

Wat willen adviseurs en veehouders écht weten?

BO_kort_Leanne_Aantjes02In mei 2014 wordt een inventarisatie van de kennisbehoefte van adviseurs, beleidsmakers, veehouders en studenten uitgevoerd door Leanne Aantjes (zie foto), student aan Wageningen Universiteit, in opdracht van de redactie van V-focus. Lezers van V-focus en de V-focusnieuwsbrief hebben op 7 mei een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online onderzoek.

Aanleiding voor dit afstudeeronderzoek is de toename van informatie, informatievoorzieningen en het toenemende gebruik van social media. Daarnaast wordt er gepeild of adviseurs en veehouders goed op elkaar ingespeeld zijn en wat ze van elkaar verwachten. De onderzoeksresultaten zullen worden gepubliceerd in de V-focusuitgave van augustus. Deelnemers maken verder kans op een dinercheque ter waarde van 75 euro.

Heeft u het onderzoek gemist, dan willen wij u bij deze alsnog van harte uitnodigen deel te nemen via www.v-focus.nl/onderzoek.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?