Column

Vegetariërs dan toch hufteriger?

Laatst betrapte ik Wakker Dier op het publiceren van een foutief feit. Er was rumoer over bacteriën die resistent zijn tegen carbapenems: antibiotica die humaan als laatste redmiddel worden beschouwd. Er zou een televisie-uitzending aan worden gewijd. De actiegroep meldde alvast op Twitter dat 99 procent van de plofkip besmet was met de resistente bacterie.

Omdat deze problematiek in de veehouderij totaal niet aan de orde is, wees ik de actiegroep erop dat hun feit niet klopte. Prompt kwam als tegenreactie dat ik er zelf naast zat en de stukken beter moest lezen en de tweet werd onmiddellijk verder verspreid door sympathisanten van de actiegroep. Ik moet toegeven, het is een slimme manier van communiceren om een ‘tegenstander’ van onkunde te betichten als je er zelf naast zit. Verder zijn we er zo langzamerhand wel aan gewend om in het openbaar een sneer te krijgen van dierenliefhebbers als onze feiten niet stroken met hun idealen. Aalt Dijk­huizen, scheidend voorzitter van Wageningen UR, heeft dezelfde ervaringen in het kwadraat. Als wetenschapper meldt hij onderzoeksfeiten, maar deze zijn niet altijd te verteren voor dierenlief­hebbers en dat leidt soms tot uitschelden en persoon­lijke intimidatie.

Ik vraag me af waarom een groepje dierenlief­hebbers zo fel (en soms vals) wordt van wetenschappelijke feiten. Het antwoord valt wellicht te vinden in de wetenschap zelf, als we kijken naar het onderzoek van de hoogleraren Diederik Stapel (Tilburg) en Roos Vonk (Nijmegen), beiden fel­gekant tegen de bio-industrie. Zij concludeerden in 2011 op basis van hun onderzoeksresultaten dat vleeseters hufteriger en egoïstischer zijn dan niet-vleeseters. Later kwam uit dat Stapel de onderzoeksresultaten had vervalst. Ik zou het interessant vinden om de werkelijke resultaten nog eens onder ogen te krijgen, om te controleren of mijn hypothese klopt. Op basis van ervaringen veronderstel ik namelijk dat het onderzoek heeft aan­getoond dat niet de vleeseters, maar juist de vegetariërs hufteriger en egoïstischer zijn. In dat geval zou er namelijk een wetenschappelijk feit hebben gelegen om vals van te worden­.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?