Column

Successen niet zien

Chris_vd_HeijdenHeel Nederland vindt dat de veehouderij duurzamer moet: minder diergeneesmiddelen, ammoniak, geur en mest. Met regelmaat wordt het huidige marktsysteem van schaalvergroting en kostprijsverlaging bekritiseerd en vaak wordt de bal bij de veehouder en zijn erfbetreders neergelegd. Bij ons in Brabant lijkt de kritiek het luidst te klinken. Hier is de provincie haar ruimtelijke beleid aan het aanscherpen, zodat veehouderijen straks enkel kunnen uitbreiden als ze in de ogen van de provincie duurzaam bezig zijn. De provincie heeft op de leest van de bekende Maatlat Duurzame Veehouderij een eigen maatlat ontwikkeld: de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderijen (BZV). Bij de ontwikkeling van deze BZV heeft de provincie getoetst hoe die uitpakt bij zeventig bedrijven die de afgelopen jaren hebben uitgebreid. Wat bleek: nagenoeg alle bedrijven deden al meer aan duurzaamheid dan in regels is voorgeschreven! Hieruit kun je concluderen dat de bestuurlijke laag niet goed is geïnformeerd over de successen die de sector in de laatste jaren heeft geboekt.

De afgelopen maand heeft VIC Sterksel zijn partners binnen de ‘innovators in de varkensvleesketen’ uitgedaagd om ideeën te ontwikkelen voor verdere reductie van het antibioticumgebruik. Het enthousiasme en de vindingrijkheid van de partners komt niet zozeer voort uit eigen bedrijfsbelang, maar vooral uit betrokkenheid en sympathie voor de varkenshouderij. Deze erfbetreders timmeren aan de weg om de sector naar een hoger duurzaamheidsniveau te tillen, en ik ben ervan overtuigd dat we dit met velen al jarenlang aan het doen zijn.

Dit zijn twee voorbeelden van recente ontwikkelingen waaruit blijkt wat we als sector doen en hebben gedaan op gebied van duurzaamheid. De waardering voor al deze inspanningen is buiten de sector echter ver te zoeken. Sterker nog, hoe meer de sector zijn best doet, des te meer legt de overheid er vervolgens de lat over. Het lukt ons kennelijk niet om positieve ontwikkelingen over het voetlicht te brengen. Dit is iets waar velen van ons minder goed in zijn; terwijl dit in de huidige wereld met snelle media alleen maar belangrijker wordt.

Chris van der Heijden, Van Dun Advies

 

Meer over:
Column
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?