Column

Over wetenschap en Dijkhuizen

RonaldvanGiessen _VIERKANTEen wetenschapper die stelt dat hij slechts wetenschap bedrijft en daarover communiceert slaat de plank geheel mis.

‘Wetenschap’ is lang niet zo waardenvrij of staat los van wat politiek, visie op de samenleving, gevoel, waarden en normen,wereldvisie en eigenbelang (bijv. zoveel mogelijk opdrachten voor WUR) als door sommigen wordt beweerd. Aalt Dijkhuizen is daar een voorbeeld van, althans een voorbeeld van niet door hebben hoe je helder en genuanceerd communiceert over bijv. voedselproductie, voedselveiligheid, ethiek etc. Louise Fresco en vele anderen (ook WUR wetenschappers) doen het daarin veel beter. En , terwijl ik dit schreef, hoorde ik dat Louise Fresco Aalt Dijkhuizen gaat opvolgen!

Ik ben het met Dijkhuizen eens dat er om de wereldbevolking te voeden intensiever moet worden geboerd, hogere producties op hetzelfde oppervlak of per eenheid. Echter als je dat in algemene zin zo communiceert dan ga je voorbij aan het feit dat het om productiviteitsverhoging gaat met name in bijv. Afrika en Zd. Amerika. Daar kan heel veel gewonnen worden. Productiviteitsverhoging in ons overvolle kikkerland waar de productiviteit al zo hoog is per oppervlak/eenheid en waar we 70% (tweede van de wereld!) exporteur zijn van voedingsmiddelen dan gaat het niet aan om productiviteitsverhoging ook in bijv. Nederland na te streven. Daarbij wordt Dijkhuizen door velen gezien als een typische representant van het agro-industriële complex is mijn ervaring. Dijkhuizen winkelt op zijn minst selectief in wat ‘zijn eigen’ WUR produceert.

Daarin ligt in mijn ogen de reden voor de wijze waarop ook door gevestigde organisaties gereageerd wordt zoals er wordt gereageerd naast wat de tijdgeest ingeeft.

Vorig jaar heeft WUR en min. EZ (+FAO) een perfect symposium georganiseerd (‘Internationale kansen bij verduurzaming van de veehouderij’)  waar dat allemaal aan de orde kwam. Met goede bijdrages met alle nuances vanuit ook WUR (o.a. van Martin Scholten) en de ’Global agenda of action’ vanuit de FAO.

Indien de nuances worden aangebracht, de wetenschap (de ontwikkelde kennis) met visie en gevoel wordt vertaald naar de praktijk  met al zijn actoren dan zijn we goed bezig. Dan kan Nederland (incl. WUR) een belangrijke rol spelen  in de wereld om het wereldvoedselvraagstuk op te lossen: Hoe voeden we straks 9 miljard mensen die niet alleen minimaal gevoed moeten worden maar ook met wat ze willen en hen lang onthouden is? De Nederlandse productiemethodes, de organisatorische opzet van de productieketens, onze vaak coöperatieve structuren en, helaas op punt te verdwijnen, de productschappen, en onderwijs en onderzoek zijn de ruggengraat voor onze prestaties. Daar kan de wereld veel van leren als we dat handig aanpakken en de overheid faciliterend optreedt. Nederland als kennis- en ervaringsland voor de agrarische sector. Daarvoor is het ook nodig dat Nederland de proeftuin is en spil blijft voor optimale productieontwikkeling wereldwijd: wetenschappelijk, cultureel, politiek en practisch.

Door: Ronald van Giessen, Nagia Strategies en DEiPAC

N.a.v. Omslagartikel V-focus februari 2014

Meer over:
Column
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?