ACM stelt onderzoek in bij dierenartsenvereniging KNMvD

De Autoriteit Consument & Markt (voorheen Nederlandse Mededingings Autoriteit) heeft een onderzoek ingesteld bij dierenartsenorganisatie KNMvD. Dit meldt zij aan dierenartsenvakblad Veearts. De ACM onderzoekt of de KNMvD de mededingingsregels heeft overtreden inzake haar antibioticumbeleid.

De KNMvD maakt veel werk van de antibioticumreductie en heeft daarvoor een aantal college’s ingesteld (waaronder de Stichting Geborgde Dierenarts en de Stichting Veterinair Administratie Kantoor) en verschillende regelingen uitgevaardigd voor dierenartsen. Zo moeten dierenartsen aan voorwaarden voldoen als zij werkzaamheden willen verrichten op veebedrijven die deelnemen aan kwaliteitsprogramma’s van de zuivel- en vleesbranche. Deze voorwaarden worden deels opgesteld door het agrarische bedrijfsleven en deels door de KNMvD zelf.

De ACM doet onder andere onderzoek naar de transparantie van de regelingen en de onafhankelijkheid waarmee beslissingen worden genomen. Ook wordt gekeken of de KNMvD bepaalde marktpartijen ten onrechte uitsluit.

 

Delen via:
Meer over: Adviseurs

2 Reacties op ACM stelt onderzoek in bij dierenartsenvereniging KNMvD

 1. redactie V-focus schreef:

  Dag Jan Lammers,

  De redactie van V-focus wil graag antwoorden op uw vraag.

  Tegen een CKRD-register (Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen) op zich bespeurt de redactie weinig weerstand. Wij constateren dat een groep dierenartsen het CKRD een fantastisch initiatief vindt en we weten dat er ook een groep is die redenen heeft om niet mee te doen aan een CKRD in deze vorm. Naar de omvang van beide groepen hebben we geen research gedaan. Daar kunnen we op dit moment dus niets over zeggen. Zolang het CKRD vrijwillig is en er geen consequenties aanzitten voor niet-deelnemers, kun je eigenlijk alleen maar spreken van een fantastisch initiatief.

  De weerstand betreft niet het CKRD-register op zich maar de schimmige wijze waarop het CKRD in de markt wordt gezet, is onze conclusie.
  Zo is de veterinaire beroepsgroep afgelopen winter via het Tijdschrift voor Diergeneeskunde verteld dat het CKRD onder druk van de politiek tot stand is gekomen. Dit is pertinent niet juist. We hebben de betrokken politici allemaal persoonlijk opgebeld om dit te checken: De politiek staat hier helemaal buiten, het is een pure KNMvD-aangelegenheid is het unanieme antwoord van de politieke partijen. Waarom is dit dan niet gewoon als zodanig gecommuniceerd in het TvD?

  Verder zou het collectieve agrarische bedrijfsleven een CKRD voorstaan en het is de intentie om het CKRD op termijn als voorwaarde te stellen aan de geborgde/erkende dierenarts. Ook hier blijkt het tegendeel waar. Sterker nog, het collectieve agrarische bedrijfsleven is momenteel ontstemd over de weinig transparante wijze waarop de KNMvD het CKRD in zijn agrarische kwaliteitsprogramma’s probeert ‘te drukken’. Dit heeft zij onze redactie bevestigd. Net als de politiek vindt het agrarische bedrijfsleven het CKRD een pure KNMvD-aangelegenheid.

  Het gevolg van alle onduidelijkheid rondom ‘het kwaliteitspakket’ is dat meerdere marktpartijen de ACM hebben verzocht eens een kijkje te gaan nemen.

  Om dit antwoord positief te eindigen willen we afsluiten met een compliment: Als redactie constateren we ook dat het collectieve agrarische bedrijfsleven bijzonder content is met de grote inzet van de dierenartsen voor haar kwaliteitsprogramma’s en de forse reductie in antibiotica die dat inmiddels heeft opgeleverd.

 2. Rick schreef:

  Het is vreemd dat de redactie van V-focus blijkbaar constateerd dat het collectieve agrarische bedrijfsleven de CKRD niet ziet zitten als voorwaarde voor de geborgde dierenarts. De IKB organisaties in de varkenshouderij hebben namelijk al jaren gevragd om een kwaliteitssysteem in de varkensgezondheidszorg. Alle systemen in de gehele varkensketen zijn voorzien van een kwaliteistsysteem (transport, voer, varkensbedrijf’en slachterij), maar juist degene die poortwachter is van de volksgezondheid (de dierenarts) niet.
  Hierbij is elke sector binnen de varkensketen (voer, varkensbedrijf, transport en slachterij) ook zelf verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem in de eigen sector.
  Het is absurt dat collega dierenartsen de proactieve houding van de KNMvD om hard te trekken aan een kwaliteitssysteem tegenwerken.
  tevens is het erg vremd dat blijkbaar een redactie van de V-focus deze vergelijking niet maakt in haar analyse. Blijkbaar zijn er ook personen binnen de redactie van V-Focus die zich laten sturen en niet onafhankelijk en objectief zijn.

  Willen we vooruit komen, doen moeten we ook stappen durven te zetten !