Adviseurs

GD werd ‘gewogen’ en te licht bevonden

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven is fel: de diergezondheidsmonitoring moet weg bij de Gezondheidsdienst voor Dieren en terug naar de overheid. In juli wist hij een Kamermeerderheid te verwerven voor zijn motie. Welke plannen heeft Van Gerven met de GD? En wat zijn de consequenties van zijn plannen voor de volksgezondheid en de diergezondheid?

De motie ‘Van Gerven’ kwam voor de veehouderijsectoren onverwacht op 5 juli 2012. De SP, maar ook de PvdA, de PVV, GroenLinks en de PvdD vinden dat de fout die de GD maakte tijdens de Q-koortsbestrijding niet zonder gevolgen mag blijven. De GD hield aan het begin van de Q-koortscrisis gegevens achter, zo oordeelden de Kamerpartijen. De monitoring is te belangrijk om aan een private partij (van de boeren!) over te laten. Dat de overheid zelf verre van onberispelijk uit de Q-koortscrisis kwam, doet daar niets aan af.

Interessant is het om te weten wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid en de diergezondheid, wanneer deze motie tot uitvoer wordt gebracht. De uitvoering blijkt niet eenvoudig want er hangt een enorm kostenplaatje aan. Op de eerste plaats zal de overheid  drie keer zoveel geld kwijt zijn aan de dierziektenmonitoring, als nu het geval is. Bovendien blijkt er in Nederland geen enkel overheidslab te zijn, waar het monitoringspakket kan worden ondergebracht. Het GD-laboratorium blijkt de enige dat onderzoek van deze aard en deze omvang aan kan.

V-focus sprak met SP-politicus Henk van Gerven over de consequenties van zijn motie. Merkwaardigerwijs moest de politicus op nagenoeg alle vragen het antwoord schuldig blijven. Hij bleek zich niet te hebben verdiept in de consequenties van zijn motie, noch voor de diergezondheid, noch voor de volksgezondheid.

Lees het volledige artikel in V-focus (verschijnt 23 november).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?