Adviseurs | Mens en mening

Kiezen van emissiearme melkveestal blijft moeilijk

Inmiddels zijn er vele emissiearme rundveestallen op de markt waaruit veehouders een keuze kunnen maken. De keuze blijft echter moeilijk. Enerzijds doordat de regelgeving voor emissiearme huisvesting onzeker is: de overheid heeft namelijk al aangekondigd dat er in 2014 een aanscherping komt. Anderzijds gaat het tot nu toe vrijwel alleen over vloeren, met hun voordelen, maar ook beperkingen.

Van een tekort aan emissiearme stalsystemen voor de melkveehouderij lijkt geen sprake meer. Op de zogenoemde Rav-lijst staan momenteel zo’n twintig (voorlopig) erkende emissiearme huisvestingssystemen waaruit gekozen kan worden­. Dit lijkt veel, maar in feite gaat het alleen om vloeren waarbij de variaties zitten in de doorlaatopeningen en profielen. Daarbij is recent bekend geworden dat een aantal veelbelovende vloeren (met een voorlopige factor op de Rav-lijst) toch minder gunstig uit de metingen komt dan verondersteld.

De verwachting is dat bij een aanscherping van de wetgeving veel vloeren zullen afvallen omdat die de emissie onvoldoende terugdringen. In combinatie met een aanvullende emissiebeperkende maatregel, zoals mestbehandeling, zou de stalemissie wel voldoende kunnen worden beperkt. Aanvullende maatregelen in de vorm van mestbehandeling zijn tot nu toe echter niet door de overheid erkend.

Tot nu toe is het aanbieders van emissiebeperkende mogelijkheden, anders dan vloeren, niet gelukt hun product op de Rav-lijst definitief erkend te krijgen. Neem bijvoorbeeld het aan­zuren van mest: die methode leek perspectief te hebben. Het bedrijf dat deze mogelijkheid in de markt probeerde te zetten, ging er na enkele jaren van vergeefse inspanningen aan onderdoor. Voor de toelating van dergelijke producten moet namelijk eerst de wetgeving worden aangepast; die schrijft nu alleen stalinrichting voor. Ook de ureaseremmers redden het tot nu toe niet. Een van de zeer weinige bedrijven die momenteel actief zijn op het gebied van mesttoevoegingen is Rinagro. Het Friese bedrijf zegt inmiddels acht jaar bezig te zijn om zijn product door de overheid erkend te krijgen als officiële emissieverlager voor de veehouderij.

Onlangs werd de Rav-lijst uitgebreid met de eerste luchtwasser voor de melkveehouderij. Gezien de opkomende lobby tegen deze vorm van emissiebeperking bij melkvee, is het de vraag of deze het gaat redden.

Bedrijfsadviseurs maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Veehouders worden nu gedwongen te investeren in een dure vloer, terwijl andere goede mogelijkheden om de ammoniakuitstoot te beperken niet benut kunnen worden.

Lees het hele artikel in het decembernummer van V-focus (verschijnt 24 november).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?