Ammoniak-rekenmodel Aagro-Stacks ook onbetrouwbaar

Er loopt momenteel een discussie over de betrouwbaarheid van de metingen van ammoniakemissie bij bovengrondse toediening van mest. Uit wetenschappelijk onderzoek, onder leiding van universitair hoofddocent Egbert Lantinga, blijkt een beperktere ammoniakemissie en verspreiding dan huidige rekenmodellen veronderstellen. Dit zou betekenen dat de wetenschappelijke basis voor de huidige mestwetgeving en de PAS-richtlijnen op onjuiste aannames zijn gebaseerd.

Ammoniakmeting erg ingewikkeld

Een ammoniakmeting is uiterst kostbaar, vandaar dat voor ammoniakbepalingen vooral wordt gewerkt met rekenmodellen. Hoewel de uitkomsten van die rekenmodellen geregeld worden gepresenteerd met een nauwkeurigheid van twee cijfers achter de komma, worden de bijbehorende foutmarges zelden tot nooit genoemd. Daarbij wordt binnen het beleid steevast het argument ‘dit is het beste model dat we hebben’ opgevoerd, om het rekenmodel toch te kunnen hanteren binnen de milieuwetgeving.

Rekenmodel NBwetvergunning: grote foutmarge

V-focus schreef meerdere keren over de grote foutmarge in het ammoniak-rekenmodel Aagro-Stacks, dat wordt gebruikt voor de uitgifte van Natuurbeschermingswet-vergunningen. De provincies berekenen met Aagro-Stacks de depositie van stikstof (ammoniak) van veehouderijbedrijven op hun omgeving.

Al in 2007 was er sprake van een herziening van de stikstofaanpak (Programmatische Aanpak Stikstof). Daarom besloot de overheid in dat jaar om het rekenmodel Aagro-Stacks niet verder te optimaliseren en af te bouwen. De foutmarge van Aagro-Stacks lag (en ligt) naar schatting boven de honderd procent. Hoe groot de foutmarge precies is, kunnen de modelbouwers niet zeggen; de bouw werd in 2007 immers gestaakt; het model was nog niet helemaal doorgemeten. Toen gebeurde er iets ongelooflijks: ondanks dat Aagro-Stacks door Den Haag was afgeschreven, werd het door de provincies toch als verplichting ingevoerd. De provincies gingen het gebruiken voor de afgifte van hun Natuurbeschermingswet-vergunningen. Met als argument: ‘dit is het beste model dat we hebben, wij hebben niets beters’.

Ondertussen denken de gebruikers tot de dag vandaag met Aagro-Stacks een wetenschappelijk hoogstandje in handen te hebben (dit is wel zo), dat tot op twee cijfers achter de komma nauwkeurige uitkomsten geeft (dit is beslist niet zo). Die gedachte wordt nog versterkt door de gebruikershandleiding die het ministerie van EL&I bij Aagro-Stacks heeft gevoegd, waarin eveneens met twee cijfers achter de komma wordt gerekend. Van een foutmarge van circa honderd procent wordt in het geheel geen melding gemaakt. De hoge foutmarge maakt de uitgifte van NBwetvergunningen haast tot een loterij.

Een gratis proefnummer van V-focus ontvangen?

Delen via:
Meer over: Algemeen | Column | Mens en mening

1 Reactie op Ammoniak-rekenmodel Aagro-Stacks ook onbetrouwbaar

 1. Fred van den Tempel schreef:

  Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan !

  In de provincies Gelderland en Utrecht loopt het lekker met de vergunningverlening voor de natuurbeschermingswet. Sinds er anderhalf jaar geleden provinciale verordeningen zijn gekomen is vergunningverlening lopende band werk. Er worden tijdelijke ambtenaren ingevlogen om alle aanvragen af te handelen. Alles draait hierbij om stikstofdepositie op Natura2000-gebieden.

  Via het rekenprogramma Aagro-stacks wordt met twee cijfers achter de komma berekend of de depositie onder de norm blijft. Dit programma is het enige werkbare in zijn soort. Al in 2007 is echter de ontwikkeling van Aagro-stacks stopgezet in verband met grote onnauwkeurigheden (tot wel 100% !) van de berekeningen. Alle inzet van deskundigen wordt voortaan gericht op Aerius, het nieuwe stikstof-rekenprogramma van de Programmatische Aanpak Stikstof. Maar de PAS gaat pas in als het is ingePASt in landelijke wetgeving. Dit is niet vóór 2014.

  Dus voorlopig rekenen de provincies Gelderland en Utrecht vrolijk door met Aagro-stacks. Een NB-vergunning die al dan niet terecht wordt verleend, blijft ook na de introductie van de PAS in stand. Al zou later met Aerius blijken dat de stikstofdepositie ver boven de norm ligt: hebben is hebben. Dus veehouders in Gelderland en Utrecht: grijp uw kans. Wie weet stagneert de vergunningverlening weer na invoering van de PAS.

  Fred van den Tempel
  Tempel-advies te Lunteren