Adviseurs | Algemeen | Onderzoek en Beleid

Veehouders en adviseurs in debat over succesvol groeien op 3 oktober 2012

Melkveehouders en geïnteresseerden kunnen via de computer of (mobiele) telefoon meepraten over succesvol groeien. Op de site www.succesvolgroeien.nl wordt op 3 oktober ‘s avonds om 20.30 uur een discussieprogramma uitgezonden waarin succesvolle groeiers in debat gaan met ervaren bedrijfsadviseurs. Aansluitend vanaf 21.00 uur kunnen kijkers via mail en twitter vragen stellen of reageren op deze discussie.

Het debat wordt georganiseerd door Wageningen UR Livestock Research en de vakbladen MelkveeMagazine en V-focus. De aanleiding vormt het rapport Focus op economie en arbeidsefficiëntie, waarin Wageningen UR de verschillen tussen meer en minder succesvolle groeiers in de melkveehouderij onderzocht. Uit het onderzoek bleken met name karaktereigenschappen van de ondernemers bepalend te zijn voor de al dan niet succesvolle groei van het melkveebedrijf.

Uitzending bekijken en meepraten

De uitzending is te volgen op website: www.succesvolgroeien.nl.  De uitzending is op woensdag 3 oktober, van 20.30 – 21.00 uur. Vervolgens kunt u tot 22.00 uur rechtstreeks in gesprek gaan met de deelnemers aan het debat.

Deelnemers debat

• Kees de Groot, melkveehouder en een zeer succesvolle groeier uit Everdingen (U)

• Douwe Jansma, melkveehouder en een zeer succesvolle groeier uit Dronrijp (Fr).

• Twan de Bie, adviseur melkveehouderij en manager bedrijfsadvies bij ABAB.

• Andries Jan de Boer, agrarische bedrijfsadviseur en branchedirecteur Agro bij Accon AVM.

• Jelle Zijlstra, wetenschapper bij Wageningen UR Livestock Research en projectleider Groeien in Rendement.

Zelftest

Op basis van de resultaten ontwikkelden de onderzoekers ook een zelftest. Melkveehouders met ambities om te groeien kunnen deze test gratis en anoniem doen op de site www.succesvolgroeien.nl.

Uitzending gemist

Voor belangstellenden die de uitzending missen is het programma daarna op dit internetadres ook nog terug te zien.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?