Adviseurs | Mens en mening | Persbericht

Vergunningverlening provincie Noord-Brabant stagneert

Adviesbedrijven klagen over lange wachttijden voor de afhandeling van Natuurbeschermingswetvergunningen in de provincie Noord-Brabant. In korte tijd is de afhandeltermijn opgelopen van acht weken naar anderhalf jaar. Het duurt tegenwoordig al enkele maanden voor de ontvangstbevestiging in huis is, rapporteren bedrijfsadviseurs. De provincie bevestigt dat het werk de ambtenaren over de schoenen is gelopen. Momenteel zitten meer dan duizend aanvragen in de molen.  

Een uitspraak van de Raad van State in 2011 in een Gelderse zaak ligt aan de opgelopen werkdruk ten grondslag. Bedrijven die eerst met een melding konden volstaan, moeten nu met terugwerkende kracht alsnog een vergunning aanvragen. Maar niet alle extra werkdruk kan volgens V-focus worden afgewimpeld op de Raad van State. De provincie heeft zelf besloten te kiezen voor een dubbele beoordelingsprocedure, in plaats van één. De provincie durft het nog niet aan de oude procedure te schrappen, alvorens de nieuwe procedure goed werkt. Dit komt de werkdruk niet ten goede.

Daarbij maakt de provincie gebruik van een eigen uniek rekenmodel, in plaats van het gangbare Aagro-Stacks. Omdat adviesbureaus niet over het Brabantse model mogen beschikken, is er veel verwarring over de rekenuitkomsten.

Verder functioneert de depositiebank niet. De bank is bedoeld om de ammoniak van de stoppende bedrijven in te verzamelen, zodat die kan worden uitgeleverd aan bedrijven die zich verder willen ontwikkelen. De bank is echter nagenoeg leeg omdat de ammoniak van maar liefst driekwart van de stoppers niet in de depositiebank terecht is gekomen. Ook van de beloofde legalisering van de ‘interimuitbreidingen’ per maart 2011 is het nog niet gekomen; naar schatting werden meer dan duizend ondernemers geconfronteerd met regelgeving die met terugwerkende kracht werd ingevuld waardoor zij nu met een ammoniakhiaat zitten. Maar zicht op een oplossing is er nog altijd niet.

De provincie Noord-Brabant laat weten onlangs extra manschappen te hebben ingeroepen voor het wegwerken van de achterstanden. Tevens zegt de provincie met de handen in het haar te zitten voor wat betreft de vulling van de depositiebank en de legalisering van de interimuitbreidingen. Zij vreest bij een voortvarende aanpak teruggefloten te worden door de Raad van State. Het wachten is op de Programmatische Aanpak Stikstof, die de problemen moet oplossen. De provincie Noord-Brabant verwacht die echter niet voor eind 2013.

Lees het volledige artikel in V-focus (20 juli 2012). Vraag een gratis proefnummer aan.

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?