Categorie archief: Mens en mening

Fosfaatregelwoud leidt tot run op volkstuintjes

De veehouderij wordt overspoeld met regels om de fosfaatuitstoot binnen de perken te houden. De inkt van de Mestwet, de AMVB grondgebonden melkveehouderij en Kringloopwijzer is nog niet droog, of de volgende maatregel, de fosfaatrechten, is al onderweg. En we hadden natuurlijk al de gebruiksnormen. Hoe gaan de verschillende regels zich tot elkaar verhouden? Lees verder

Ontwikkelruimte te krap berekend binnen PAS

Voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de stikstofneerslag op de natuur maatgevend voor de ontwikkelruimte van bedrijven. Maar hoe zit het met die stikstofneerslag? V-focus toetst de beleidsberekeningen aan de metingen. Lees verder

Glyfosaat ook in veehouderij onder vuur

Of glyfosaat schadelijk is voor de dier- en volksgezondheid hangt er maar net vanaf wie je spreekt. Voorstanders en tegenstanders staan tegenover elkaar in hun opvattingen. Dat de meningen zo sterk uiteenlopen heeft te maken met een gebrek aan harde feiten. Lees verder

‘Mestkastelen’: waarom mestverwerking zo vaak mislukt

Bewerkte mestproducten hebben in 25 jaar van forse inspanningen slechts een marktaandeel weten te bereiken van enkele promillen. Dit marktaandeel is teleurstellend laag en staat in geen verhouding tot alle investeringen. In de afgelopen decennia werden tientallen mestverwerkingsinitiatieven opgestart, op … Lees verder

De invloed van je stem

De invloed van je stem is zeer groot, zowel privé als tijdens je werk als adviseur. Dat zegt stemcoach Elizabeth Ebbink in vakblad V-focus. Zij adviseert om je stem aan te passen aan de klant. Daardoor voelt de klant zich sneller op zijn gemak en krijgt hij er zin in om met jou in zee te gaan. Lees verder

Adviseur steeds vaker bankier

Voerfabrikanten, accountantsorganisaties en dierenartsenpraktijken functioneren steeds vaker als bank voor hun klanten. Doordat veehouders minder gemakkelijk extra krediet krijgen van hun ‘echte’ bank, verschuift de invulling van de liquiditeitsbehoefte naar de crediteuren, merken advies- en toeleverende bedrijven. Lees verder

Onderzoeksteam ammoniakbeleid verrast door grote steun landbouw

In januari maakten onderzoeker Jaap Hanekamp en wetenschapsjournalist Marcel Crok bekend de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid te zullen toetsen. Inmiddels is 30.000 euro van het benodigde bedrag vn 40.000 euro toegezegd. Lees verder

Dierenarts minst bekend met Duurzame Zuivelketen

Adviseurs van melkveehouders zijn te onbekend met de activiteiten van de Duurzame Zuivelketen, zo blijkt uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van Wageningen UR. Het LEI voerde het onderzoek uit in opdracht van de Duurzame Zuivelketen.
Lees verder

Melkveewet zoveelste ‘duurzame wet’ op de stapel

Met het opheffen van de melkquotering per 1 april komt er op papier ruimte voor groei van de melkveehouderij; landelijke schattingen gaan uit van 20 tot 30 procent groei, provincies zijn voorzichtiger. Zij verwachten op basis van hun regionale verordeningen en beleidsvisies een groei van hooguit 15 procent en een lichte krimp van de varkenssector. Lees verder

Melkvee heeft geen negatief effect op natuur

Er lijkt geen negatieve correlatie te bestaan tussen landbouw (hoeveelheid melkvee) en de natuur. Dit is de conclusie van onlangs openbaar gemaakt onderzoek van Alterra, onderdeel van Wageningen UR en Dienst Landelijk Gebied. Het onderzoek werd in 2013 afgerond. Het ministerie van Economische Zaken verstrekte de opdracht. Lees verder