Algemeen | Mens en mening | Onderzoek en Beleid

Geen bewijs voor Brabantse aanname ‘meer longkanker door meer vee’

In maart 2016 kwam Ignas van Bebber, oncologisch chirurg van het Jeroen Boschziekenhuis, naar buiten met het bericht dat er meer longkanker is in Brabant dan in de rest van Nederland. Van Bebber vermoedt dat er een relatie is tussen de longkanker en de fijnstof- en ammoniakuitstoot van de veehouderij. Brabant is immers de meest veedichte provincie van het land. Klopt deze aanname van Van Bebber?
longfoto_shutterstock_127625237De bevindingen van Van Bebber leidden ertoe dat de GGD een verken­nend onderzoek naar de relatie longkanker en veehouderij is gestart. In mei kwam de GGD met de eerste bevindingen. Enerzijds constateert die dat de Wereldgezondheidorganisatie (WHO) luchtverontreiniging met fijnstof kenmerkt als kankerverwekkend. Het gaat dan om fijnstof vanuit verkeer, industrie en landbouw. Anderzijds vond de GGD geen verband tussen de grotere aantallen long­kankergevallen in Brabant en de veehouderij: ‘Als je de landelijke trend bekijkt, komt er in Brabant meer longkanker voor dan in andere gebieden in Nederland. De bestaande onderzoeken en gegevens laten zien dat roken hieraan de belangrijkste bijdrage levert (circa 85%)’.

Feitencheck

Voor V-focus worden de bevindingen van de GGD gecheckt, op basis van de originele data. Ook nu wordt geen bewijs gevonden voor de veronderstelling dat longkanker verband zou houden met de veehouderij. Uit deze check blijkt echter wel dat longkanker veel vaker voorkomt in de Brabantse stedelijke gemeenten (+15% t.o.v. landelijk gemiddelde) dan in de veerijke gemeenten (-7% t.o.v. landelijk gemiddelde).
Het artikel ‘Longkankerincidentie in Brabantse gemeenten onderzocht’ van beleidsgericht milieukundige Henny Verhoeven, is te lezen in het augustusnummer van V-focus (foto: Shutterstock).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?