Adviseurs | Algemeen | Mens en mening

Monovergistingsplan FrieslandCampina: rentabiliteit ontbreekt nog

FrieslandCampina wil werk maken van duurzaamheid door met monovergisting van verse mest drie problemen in één keer aan te pakken: vermindering broeikasgassen, opwekken duurzame energie en mestverwerking. FrieslandCampina werkt daarbij samen met enkele partners, zoals LTO en GroenGas Nederland. Tot op heden heeft de zuivelgigant nog geen cijfers op tafel gelegd waaruit blijkt dat haar plan rendabel is.
Tot nu toe is het nog niemand gelukt voor monovergisting een rendabel businessplan te presenteren. Vorig jaar trok Lely om deze reden nog de stekker uit een soortgelijk project, waarbij het idee was uiteindelijk honderden monovergisters  (Agrimodems) op melkveebedrijven te plaatsen.  Of het FrieslandCampina wel gaat lukken monovergisting financieel haalbaar te krijgen, is onbekend. Het zuivelconcern heeft tot op heden nog geen businessplan naar buiten gebracht met te verwachten kosten en opbrengsten.

Onzekerheden en kostenposten

Het plan van FrieslandCampina kent een aantal grote onzekerheden en niet te onderschatten kostenposten. Dit betreffen onder meer het rendement van de installatie (inclusief subsidie) en de afzet van digistaat en groene meststoffen. De afzetkosten van digistaat zullen naar verwachting hoger uitvallen dan die van drijfmest. Verder blijkt ook de vervaardiging en verwaarding van groene meststoffen geen eenvoudige opgave. Bijna alle initiatieven in de afgelopen decennia op dit vlak, zijn mislukt. Dergelijke meststoffen kennen in het algemeen nog (veel) te hoge productiekosten en een tegenvallende afzetmarkt.
Lees het artikel ‘Rentabiliteit Biogasplan FrieslandCampina onbekend’ in de oktobereditie (foto: Twan Wiermans).

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?