Categorie archief: Column

De fosfaatkoek

Een paar jaar geleden was ik bij een zeugenhouder én melkveehouder en hij gaf mij mee dat hij zijn melkkoeien houdt op eenzelfde wijze als zijn zeugen. Volgens hem was dat de manier voor een bedrijfseconomisch gezonde melkveehouderij. Lees verder

Verdelen van fosfaatrechten is toch niet zo moeilijk?

LTO wil maximaal 1 miljoen kilo fosfaatproductierechten reserveren voor extensieve bedrijven, lees ik net in de Nieuwe Oogst. En netwerk Grondig vind dat te weinig, zij wil dat de latente ruimte op de extensieve bedrijven behouden blijft. Het lijkt erop dat de huidige discussie over fosfaatrechten niet alleen gaat leiden tot tweespalt in de sector, maar ook het Brusselse milieudoel gaat missen. Lees verder

Eenzijdige blik nekt biodiversiteit

Waarom zoeken we niet verder naar oorzaken en oplossingen, maar laten we zeldzame soorten gewoon wegkwijnen? Lees verder

Heeft de Unie van Waterschappen wat te verbergen?

In de afgelopen weken is me meermalen gevraagd – door waterdeskundigen – hoe mijn gesprek met de Unie van Waterschappen is verlopen op 2 november. Daar was men toch wel benieuwd naar. Kennelijk waren de waterschappen op de hoogte van het gesprek, maar niet over de afgelasting ervan. Lees verder

Nederlandse natuur explodeert, dankzij de landbouw

In de natuur gaat heel veel, heel erg goed. Het aantal vogels, vlinders en zoogdieren neemt toe, jaar na jaar. Ik pak de volledige statistieken (alle soorten waarvoor tellingen bijgehouden worden) er even bij, dus niet alleen de statistieken van een paar soorten die in een (tijdelijke) dip zitten. Laten we eens kijken hoe het de Nederlandse soorten is vergaan sinds het jaar 2000. Lees verder

Fosfaatrechten sturen op forse krimp veebestand

Het lot van de Nederlandse veehouderij ligt in handen van het o zo gevreesde ‘Brussel’. Althans, dat dacht ik tot voor kort. De voorzitter van het Brusselse Nitraatcomité heeft me echter verteld dat Nederland zelf bepaalt hoe zij de waterkwaliteitsdoelen gaat halen. In 2027 moet die klus zijn geklaard. Lees verder

Wat als uw moestuin ook onder de mestwet zou vallen

Boeren klagen veel over de mestregels. Maar hebben hun mestprobleem na 30 jaar nog altijd niet opgelost. Hoe dat kan? Deze blog is speciaal voor u lieve burgers, voor als uw moestuin ook onder de mestwet zou vallen. Alle planten … Lees verder

Waarom wordt wetenschap toch zo gemuilkorfd? #fosfaatrechten

Deze column is bedoeld voor wetenschappers in de landbouw, en dan specifiek op milieu-onderwerpen. Deze column is niet bedoeld als kritiek op hun functioneren, maar juist om ruimte te scheppen zodat zij kunnen functioneren. Lees verder

Weidevogelbeheer succesvoller in veedichte provincies

Wel heel gemakkelijk wordt de conclusie getrokken dat de afname van het aantal weidevogels samen hangt met de intensivering van de veehouderij. Als we per provincie in kaart brengen wat het rendement is van het weidevogelbeheer – toename aantal vogels per geïnvesteerde euro – dan blijkt de provincie Noord-Brabant als meest succesvol uit de bus te komen. Lees verder

Fosfaatrechten – waar doen we het eigenlijk voor?

Wat wil de veehouderij eigenlijk bereiken met de instelling van fosfaatrechten? Een antwoord op die vraag heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Lees verder