Categorie archief: Column

Op de zwarte lijst van de overheid

Natuurlijk hanteert de overheid geen zwarte lijst voor lastige journalisten. Het ministerie van Defensie wijst het bestaan van zo’n lijst dan ook resoluut van de hand. Maar de redactie van EenVandaag weet zeker dat die zwarte lijst bestaat en claimt zelfs een plek op die lijst. Terecht, want welke journalist wil er nu niet op zo’n lijst? Het verhaal komt me bekend voor. Lees verder

Salmonella struisvogelpolitiek

Er is veel ophef over de salmonellakorting die op 9 februari door de Duitse slachterij Tönnies is ingevoerd voor vleesvarkens afkomstig van bedrijven met een salmonellacategorie 3. Lees verder

Dijksma voert ammoniakregels al in, voordat onderzoeken zijn afgerond

Pardon? Het kan toch niet waar zijn dat staatssecretaris Sharon Dijksma de veehouders nu al verplicht tot opgave van RAV-staltype en stalbezetting in de Landbouwtelling? Lees verder

Uitspraak RvS stimulans voor intensieve melkveehouderij

Heeft u al kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen in het ammoniakdrama? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag een uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat het beweiden en het bemesten van gronden activiteiten zijn die een negatief effect op Natura2000 gebieden kunnen veroorzaken. Lees verder

Goede voornemens

Wat moet je eigenlijk zijn als goede adviseur in de veehouderij? Lees verder

Écht hoge N-depositie: hond uitlaten in natuur

Hoe zit het met de hond, dacht ik, toen ik het toegangshek van een natuurgebied in het midden van het land achter me sloot. In de natuur lijken de schepjes en zakjes taboe en de beestjes laten er nogal wat achter. Lees verder

Dier vergeten in antibioticumbeleid

Het antibioticumbeleid in Nederland grenst tegenwoordig toch wel tegen dierenmishandeling aan, meent een dierenarts op een veterinair congres. Het lijkt ‘gewoon’ geworden om een zeker percentage uitval te accepteren – een kuur antibioticum erop zetten is erger en wel het allerlaatste wat we willen. Dat is nadelig voor de volksgezondheid. Toch? Lees verder

Computer says NO

144 dozen, in totaal 42 kuub, dat is ons leven. In 15 minuten berekend door de iPad van de ‘adviseur’ van het verhuisbedrijf. Lees verder

Ammoniak valt met bakken uit de lucht? Echt niet!

Het RIVM heeft voor elke vierkante kilometer in Nederland uitgerekend hoeveel stikstof hier jaarlijks neerslaat. In Noord-Brabant in het veerijke De Peel gaat het om 59 kilo N/ha. De Brabantse akkers worden volgens het rekenmodel dus al volop bemest vanuit de lucht. Maar liefst 34 procent van de N-gebruiksnorm valt uit de lucht. Lees verder

In het land der blinden…

Nou, dat had wat voeten in aarde: het omslag­artikel ‘Het ammoniakkartel’ in de V-focus van afgelopen juni. Amper vier pagina’s kopij hebben een veelvoud aan commentaar opgeleverd. En een berg vragen van boeren en andere ammoniakdeskundigen die allemaal veel dichter op de emissies zitten dan ik. Lees verder