Categorie archief: Column

Wat als uw moestuin ook onder de mestwet zou vallen

Boeren klagen veel over de mestregels. Maar hebben hun mestprobleem na 30 jaar nog altijd niet opgelost. Hoe dat kan? Deze blog is speciaal voor u lieve burgers, voor als uw moestuin ook onder de mestwet zou vallen. Alle planten … Lees verder

Waarom wordt wetenschap toch zo gemuilkorfd? #fosfaatrechten

Deze column is bedoeld voor wetenschappers in de landbouw, en dan specifiek op milieu-onderwerpen. Deze column is niet bedoeld als kritiek op hun functioneren, maar juist om ruimte te scheppen zodat zij kunnen functioneren. Lees verder

Weidevogelbeheer succesvoller in veedichte provincies

Wel heel gemakkelijk wordt de conclusie getrokken dat de afname van het aantal weidevogels samen hangt met de intensivering van de veehouderij. Als we per provincie in kaart brengen wat het rendement is van het weidevogelbeheer – toename aantal vogels per geïnvesteerde euro – dan blijkt de provincie Noord-Brabant als meest succesvol uit de bus te komen. Lees verder

Fosfaatrechten – waar doen we het eigenlijk voor?

Wat wil de veehouderij eigenlijk bereiken met de instelling van fosfaatrechten? Een antwoord op die vraag heb ik helaas nog niet kunnen vinden. Lees verder

Antibiotica speerpunt bij NVWA

In het laatste halfjaar is duidelijk te merken dat de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) van de controle op het voorschrijven, het op voorraad hebben én het gebruik van antibiotica een speerpunt heeft gemaakt. Lees verder

Overschrijding ammoniakplafond voorbarig

In de Europese statistieken is Nederland boven het ammoniakplafond uitgestegen, zo blijkt uit deze maand gepubliceerde cijfers. Dat komt voor mij niet als een verrassing. Dat het RIVM de ammoniakemissies dit voorjaar met terugwerkende kracht ophoogde, op basis van ‘verbeterde berekeningen’ vond ik wel verrassend.
Lees verder

Op de zwarte lijst van de overheid

Natuurlijk hanteert de overheid geen zwarte lijst voor lastige journalisten. Het ministerie van Defensie wijst het bestaan van zo’n lijst dan ook resoluut van de hand. Maar de redactie van EenVandaag weet zeker dat die zwarte lijst bestaat en claimt zelfs een plek op die lijst. Terecht, want welke journalist wil er nu niet op zo’n lijst? Het verhaal komt me bekend voor. Lees verder

Salmonella struisvogelpolitiek

Er is veel ophef over de salmonellakorting die op 9 februari door de Duitse slachterij Tönnies is ingevoerd voor vleesvarkens afkomstig van bedrijven met een salmonellacategorie 3. Lees verder

Dijksma voert ammoniakregels al in, voordat onderzoeken zijn afgerond

Pardon? Het kan toch niet waar zijn dat staatssecretaris Sharon Dijksma de veehouders nu al verplicht tot opgave van RAV-staltype en stalbezetting in de Landbouwtelling? Lees verder

Uitspraak RvS stimulans voor intensieve melkveehouderij

Heeft u al kennisgenomen van de laatste ontwikkelingen in het ammoniakdrama? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag een uitspraak gedaan, waaruit blijkt dat het beweiden en het bemesten van gronden activiteiten zijn die een negatief effect op Natura2000 gebieden kunnen veroorzaken. Lees verder