‘Of je een optimist bent?’

24 apr 2023

Er zijn zoveel redenen om het niet te doen, zoveel redenen om je niet de verantwoordelijkheid en (maatschappelijke) lasten van een veehouderijbedrijf op de hals te halen. Dat geldt voor de veehouderij in het algemeen en wellicht nog meer voor de intensieve veehouderij. De sectoren zullen niet meer groeien, het wordt overleven in een krimpende sector met krimpend draagvlak.


‘Recombinant PRRS-virus’

20 nov 2019

De Deense varkenshouderij is onlangs opgeschrikt door uitbraken van een nieuw PRRS-virus op diverse zeugen­bedrijven. Hoe is het nieuwe virus ontstaan en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? Het bleek te gaan om een recombinant levend PRRS-virus dat was ontstaan uit delen van twee vaccinvirussen. Waarschijnlijk is dit nieuwe PRRS-virus ontstaan op een zeugenbedrijf, waar twee verschi­llende levende PRRS-vaccins naast elkaar werden gebruikt.


Terug naar spenen biggen op vier weken

16 jul 2019

De productie in de zeugenhouderij blijft stijgen. Er worden jaarlijks steeds meer biggen per zeug per worp geboren, en de vakmensen in onze mooie sector zijn gelukkig in staat om deze biggen ook op een goede manier te spenen. Spenen op drie weken leeftijd is financieel aantrekkelijk. Maar dit vroege spenen valt soms erg tegen […]


Bigvitaliteit begint in vroege dracht

16 jan 2019

Opnieuw is er maatschappelijke verontwaardiging over de biggen­sterfte in de zoogperiode. Het programma Nieuwsuur maakte er deze maand een rapportage over. In de rapportage wordt gesuggereerd dat de toegenomen worpgrootte en de afname in de beschikbare arbeid in de kraamstal rond het worpproces de oorzaken zijn van de toegenomen biggensterfte.


Afrikaanse varkenspest komt eraan

19 sep 2018

De Afrikaanse Varkenspest – ofwel African Swine Fever (ASF) – grijpt wild om zich heen in Oost-Europa en ook in China. De uitbraken van deze infectie zijn niet in de hand te houden. In China verspreidt het virus zich in een rap tempo over inmiddels zes provincies. In Oost-Europa zijn er dit jaar al meer uitbraken gemeld dan in heel 2017.


‘Verander wat je niet accepteert’

3 apr 2018

Als dierenarts zijn we voor de varkenshouder en medewerkers een aanspreekpunt voor het verbeteren van het management op het bedrijf.


PRRS-vrij worden? Ja, het kan!

11 okt 2017

Begin september had ik de mogelijkheid om in Amerika (Iowa) een tweeweekse cursus te volgen over de aanpak van PRRS-infecties op varkensbedrijven.


Oproep aan NVWA-collega’s

18 mei 2016

Heren en dames collega-dierenartsen bij de NVWA, de laatste jaren komen de veehouderijsectoren in toenemende mate in conflict met de NVWA en haar medewerkers....