Column

‘Verander wat je niet accepteert’

Als dierenarts zijn we voor de varkenshouder en medewerkers een aanspreekpunt voor het verbeteren van het management op het bedrijf. Het verbeteren van de diergezondheid en het dierenwelzijn, maar ook het verbeteren van arbeidsgemak, het werkplezier, en last but not least, ook het verbeteren van het economische rendement staat in elk bedrijfsbezoek centraal. Talloze veranderingen komen telkens op de varkenshouder af. Verplichte veranderingen door wijzigingen in wet- en regelgeving, strategische veranderingen om in te spelen op toekomstige marktveranderingen en operationele veranderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Door Rick Janssen,Varkensarts bij De Varkenspraktijk in Someren-Oss.

Maar veranderingen leiden nogal eens tot weerstand, angst, chaos, frustratie of verwarring. Een oude wijsheid is hierbij: ‘Verander wat je niet accepteren kunt, en accepteer wat je niet veranderen kunt.’ Een verandering komt tot stand indien er een visie is, er een urgentie wordt gevoeld, er een plan wordt opgesteld, (financiële) middelen beschikbaar zijn, en betrokkenen de competenties hebben om met de situatie na de verandering om te gaan.

Gebrek aan een visie zorgt voor verwarring. Indien er geen gevoel van urgentie is, ontstaat weerstand tegen het veranderen. Het ontbreken van een goed plan geeft chaos. Gebrek aan beschikbaarheid van (financiële) middelen leidt tot frustratie. En als de betrokkenen onvoldoende competenties hebben om met de nieuwe situatie om te gaan, ontstaat angst voor de nieuwe situatie.

Het managen van een verandering dient dus zorgvuldig te gebeuren. Alle neuzen moeten vooral dezelfde kant op komen te staan. En daarnaast moet elke verandering door de tijd ook nog eens opgevolgd worden. De Deming-cirkel is hier dan op zijn plaats: plannen, uitvoeren, controleren en bijstellen. Veranderen is dus een complex proces en vraagt een goede regisseur om de verandering probleemloos door te voeren.
Probeer samen met uw medewerkers en erfbetreders de veranderingen op uw bedrijf gezamenlijk te managen. Daarmee voorkomt u angst, weerstand, frustratie, verwarring en ontstaat er geen chaos.

Meer over:
Column
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?