Algemeen

Stikstofruimte inzichtelijk via Open data

De stikstofdepositieruimte die in het stikstofregistratiesysteem (SSRS) en de overige stikstofbanken is opgenomen is vanaf vandaag inzichtelijk via open data. Dat meldt Bij12.

De open data is per bank in te zien via het Nationaal Georegister in een bestand met de totale hoeveelheid beschikbare stikstofdepositieruimte per hectare stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden. Projecten die aanspraak willen maken op ruimte uit een stikstofbank moeten wel passen binnen het specifieke doel van de betreffende bank.

Inmiddels is sinds 27 februari 2023 stikstofdepositieruimte voor toestemmingverlening verkregen uit de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) geregistreerd in de SSRS-bank in AERIUS Register. Ook de vrijgemaakte Srv-ruimte die bewaard wordt omdat is ingeschat dat deze niet additioneel is, is inzichtelijk via open data. Ruimte uit de Srv waarvan nu nog niet kan worden aangenomen dat deze additioneel is, wordt bewaard. De minister voor Natuur en Stikstof kan die ruimte alsnog beschikbaar stellen ten behoeve van toestemmingverlening indien uit een nadere onderbouwing blijkt dat deze ruimte wél additioneel is. Steeds wordt bezien of er mogelijkheden zijn om deze ruimte zo snel mogelijk ter beschikking te stellen voor het legaliseren van PAS-meldingen.

Toets additionaliteit

De hoeveelheid stikstofdepositieruimte die nu beschikbaar is voor toestemmingverlening is beperkt. Dit komt omdat uit de provinciale natuurdoelanalyses blijkt dat de staat van de natuur op veel plekken niet goed is. Op dit moment is er sprake van (dreigende) verslechtering in verschillende Natura 2000-gebieden, waarbij stikstofdepositie een belangrijke drukfactor is. Voor veel habitattypen en/of leefgebieden van soorten in deze gebieden kan met de op dit moment beschikbare gegevens niet met zekerheid gesteld worden dat de depositiedaling dankzij de Srv niet nodig is om de (dreigende) verslechtering tegen te gaan. Pas als dat het geval is, en wordt voldaan aan het zogenoemde ‘additionaliteitsvereiste’, mag de depositiedaling benut worden voor toestemmingverlening.

Daarom heeft er een vullingstoets op additionaliteit plaatsgevonden voor de SSRS-bank. In deze vullingstoets is gebruik gemaakt van de meest recente inzichten over de staat van de natuur uit de natuurdoelanalyses. Bij uitgifte uit de bank zal bij toestemmingverlening ook een toets plaatsvinden op additionaliteit.

Bron: Bij12.nl

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: WhatsApp Facebook Linkedin

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?