Onderzoek en Beleid | Persbericht

Steeds minder antibiotica verstrekt via gemedicineerde voeders in België

De maatschappelijke bezorgdheid rond het gebruik van antibiotica binnen de dierlijke productie blijft een belangrijk actiepunt. In 2023 werd in België een reductie van maar liefst 88 procent gerealiseerd ten opzichte van 2011. Dit meldt de Belgian Feed Association (BFA) in een persbericht.

Met deze reductie is de doelstelling van 75 procent tegen 2024 ruimschoots bereikt. De Belgian Feed Association (BFA) heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders sterk te verminderen. 

Uitgedrukt in actieve substantie, kunnen de leden van BFA voor het volledige kalenderjaar 2023 een reductie van 88 procent voorleggen, specifiek voor de met antibiotica gemedicineerde voeders. Dit is een verdere daling ten opzichte van vorig jaar. Aan de hand van efficiënte sectorinitiatieven (o.a. jaarlijkse benchmarking van de leden, het elektronisch voorschrift, de ban van colistine in gemedicineerde voeder, et cetera), bereikte de sector de voorbije jaren een substantiële daling.

De Belgische diervoedersector werkt al jaren aan de reductie van het antibioticagebruik bij landbouwdieren. In 2011 richtte BFA, samen met landbouworganisaties, dierenartsen, farmaceutische bedrijven, de overheid en wetenschappers, het kenniscentrum AMCRA op. De leden van AMCRA stelden gezamenlijk het Visieplan 2020 op, waarin onder andere een daling van 50 procent voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen eind 2017 (met 2011 als referentiejaar) werd vooropgesteld. Na het behalen van deze eerste doelstelling, werd binnen AMCRA een Visie 2024 Plan opgemaakt om een verdere reductie te realiseren. De reductie van het antibioticagebruik ligt in lijn met de doelstelling uit het BFA-duurzaamheidscharter uit 2020.

De diervoedersector blijft ambitieus. De volgende stap is de volledige uitfasering van het gebruik van antibiotica in gemedicineerde voeders in de komende jaren. Via doelgerichte task forces zoekt BFA samen met haar leden naar oplossingen om het antibioticumgebruik in gemedicineerde voeders nog verder te verminderen.

Bron: Belgian Feed Association

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?