Achtergrond

ABAB: Melkveemonitor 2022 laat positief beeld zien

De referentiecijfers Melkveehouderij uit de ABAB Melkveemonitor over 2022 laten een positief beeld zien. Het bedrijfsresultaat en de kasstroom zijn van uitzonderlijk hoog niveau. De historisch hoge melkprijs heeft hierop het meeste invloed.

De melkprijs steeg (inclusief nabetaling 2022) met ongeveerd 17,50 euro per 100 kg. De kritieke opbrengstprijs is met gemiddeld ongeveer 7 euro per 100 kg gestegen. De melkprijzen laten begin 2023 een sterke daling zien. Het is volgens ABAB nu de vraag of de kritieke opbrengstprijs ook daalt en zo ja, in welke mate. Er zijn begin 2023 nog geen sterke aanwijzingen dat de in 2022 gestegen kostenposten weer gaan dalen. Daarmee lijkt het positieve beeld over 2022 zich vooralsnog niet door te zetten in 2023. Op veel bedrijven stijgt de kostprijs ook begin 2023 nog als gevolg van het aflopen van energie- en renteafspraken.

Door de hogere veeprijzen waren omzet en aanwas het afgelopen jaar gemiddeld 25-30 procent hoger. De prijs voor nuchtere kalveren ligt 20 tot 30 euro hoger dan een jaar eerder en de afgevoerde melkkoeien waren 250 tot 300 euro duurder. De krachtvoerkosten stegen in 2022 tot  3,50 euro per 100 kg melk (30 procent). De prijs voor mengvoer (droog krachtvoer) steeg met ruim 30 procent naar meer dan 45 euro per 100 kg.

Het verbruik van droog krachtvoer nam iets toe (2 procent), volgens ABAB waarschijnlijk onder invloed van de hoge melkprijzen. De hoge prijzen van het mengvoer weerhielden ondernemers er waarschijnlijk van om veel harder te voeren. Door de hoge prijzen stegen ook de ruwvoerkosten met 30 procent.

Ook de teeltkosten namen flink toe, vooral door de hoge kunstmestprijzen. De loonwerkkosten stegen gemiddeld met 10%, omdat loonwerkers de gestegen brandstofkosten doorberekenen. De energiekosten stegen gemiddeld met circa 44 procent. Hier zijn grote verschillen te zien tussen bedrijven met een vast of variabel contract. De overige kosten stegen in 2022 met 15-20 procent, waarbij vooral de machinekosten opvallen: brandstofkosten stegen met 65 procent en er was sprake van meer (achterstallig) onderhoud aan machines.

De rentelasten stegen gemiddeld genomen nog niet. Dit komt waarschijnlijk doordat veel ondernemers nog lopende contracten hebben. Deze kosten zullen de aankomende jaren waarschijnlijk wel stijgen door de sterk gestegen rentetarieven.

Over de auteur: Jasper Lentz
Jasper Lentz (1989) is geboren in Hardenberg (Ov.) en is opgegroeid in het Drentse dorp Dalen. Na de studie Journalistiek is hij in 2013 aan...
Meer over:
Achtergrond
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?