Column

‘Krimp beter niet in Nederland’

Als ons consumptiegedrag niet verandert, is een kleinere veestapel geen oplossing voor het probleem. Dan ontstaat namelijk het waterbedeffect: de productie verschuift naar het buitenland. Nederland is dan van het klimaatprobleem af, voor zover dat bij de grenzen stopt.

Twee WUR-onderzoekers stellen dit in hun onderzoeksrapport. Het PBL gebruikte de onderzoeksresultaten om de verkiezingscampagnes te ‘ranken’. Nederland exporteert 75 procent van zijn agrarische productie en importeert 75 procent van het voedsel dat geconsumeerd wordt. Inkrimpen van de veestapel betekent slechts een verschuiving in deze verhouding als het consumptiepatroon niet verandert. Ondertussen ondervindt zuivelgigant FrieslandCampina problemen met het opschalen van het label Planetproof. Het aantal leveranciers van deze gelabelde melk is verkleind en het levert deze melk door aan andere zuivelverwerkers. Dit bewijst maar weer hoe star voedselpatronen zijn. De maatschappij en haar patronen kunnen niet op afroep veranderd worden, niet ten bate van het klimaat, niet ten bate van het bestrijden van de coronapandemie. Terwijl kappers, winkels, horeca en sportscholen dichtzitten en economisch malaise ondergaan, zoeken we elkaar thuis op, daar ontstaan de meeste besmettingen. In april heeft de maatschappij de politiek zo gek gekregen te versoepelen, ondanks het niet inzetten van een daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen. Het is de maatschappij die bepaalt of corona in het pre-vaccinatietijdperk controleerbaar is en het is de maatschappij die bepaalt of de veestapel krimpt. Het enige wat de politiek bepaalt is of de veestapel wel of niet in Nederland krimpt. Want het bedrijfsleven, daar kun je aan trekken en van alles van verlangen. Vanaf pagina 20 leest u over de klimaatbelasting van melk in meerdere landen. Met de kennis dat het voedselpatroon behoorlijk vastgeroest zit, en dat melk en vlees op maar weinig plekken CO₂-efficiënter worden geproduceerd dan in Noordwest-Europa, zijn we niet meer dan het Nederlandse stoepje aan het schoonvegen met krimp van de veehouderij.

Lees de nieuwste uitgave van vakblad V-focus.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen V-Focus...
Meer over:
Column
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?