Column

‘Iedereen even ongelukkig’

Op het Binnenhof is een deal pas een deal is ‘als iedereen even ongelukkig is’ schreef de Volkskrant over Schoutens’ wetsvoorstel ‘stikstofreductie en natuurverbetering’. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer, daar waar de coalitie geen meerderheid heeft en dus de PvdA en GroenLinks keihard nodig heeft om het voorstel erdoor te krijgen.

Gezien deze partijen hebben aangegeven samen op te trekken in dit dossier, en Jesse Klaver met partijgenoot Laura Bromet een eigen stikstofwet presenteerden die in termen van depositiereductie ambitieuzer is, zal dat wellicht niet meevallen. Kritiek krijgt Schouten ook van de Raad van State, omdat zij bij het ambitieniveau blijft 
dat ze had en wat neer komt op 26 procent minder depositie, wat volgens de Commissie Remkes tekortschoot, halve maatregelen zijn en zal leiden tot een debacle vergelijkbaar met de PAS. Naar aanleiding van haar antwoord op de kritiek van de Raad van State komen we terug op de eerste zin van deze column: ‘iedereen is nu even ongelukkig’. 
De agrariërs, de politici, de groene lobby en NGO’s; de industrie en de automobilisten waren al ongelukkig. Alleen de bouw wordt er misschien een beetje gelukkig van, maar was al buitenproportioneel gestraft. Schouten schreef haar eerste structurele aanpak stikstof, liet commissies Remkes en Hordijk aanbevelingen doen, legt diens rapporten opzij en levert een voorstel in waarvan ze ongetwijfeld wist dat de Raad van State en de Eerste Kamer er kritiek op zouden hebben. Is dat een strategie om tijd te rekken, het dossier over de verkiezingen te tillen, om er zelf niet als ‘killer’ van een sector uit te komen of om bepaalde ‘poppetjes’ buiten spel te zetten? Het doet me weer denken aan de tijdelijke veevoermaatregel die na veel commotie door leek te worden gedrukt en om één voor twaalf van tafel werd geveegd omdat WUR zei dat er te weinig regen was gevallen in het voorjaar. Bovendien onderbrak een deugdelijke onderbouwing van de maatregel. Om welke reden zal het wetsvoorstel ‘stikstofreductie 
en natuurherstel’ van tafel geveegd worden? En wanneer en ten nadele van wie?

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen V-Focus...
Meer over:
Column
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?