Column

‘Vogelaar en De Groot’

Mesdagfonds-voorman Jan Cees Vogelaar benadrukte tijdens persconferentie van het fonds over het rekenmodel onder het stikstofbeleid op 20 februari in Nieuwspoort, dat het Nederlandse stikstofbeleid niet deugt. Met deze bewering is hij is tot dusver een van de twee personen in de stikstofsoap wiens gelijk nog overeind is.

Freelance onderzoeksjournalist Geesje Rotgers en geodata-analist Richard Zijlstra concludeerden dat commissie-Remkes er ver naast zat voor wat betreft de stikstofdepositie vanuit de landbouw. Zelf bleken ze er later verder naast te zitten door een ‘bug’. Gelukkig werkten ze onverstoord door. Over hun werk leest u op pagina 10 en 11 in de nieuwste uitgave van V-Focus.

Het behalen van de kritische depositiewaarden gaat verschrikkelijk veel inspanningen en geld kosten, getuige de bevindingen van Rotgers en Zijlstra. Daar had Vogelaar zijn gelijk.
Ook het RIVM en de commissie-Remkes konden hun gelijk niet vasthouden. Zijlstra en Rotgers zijn tot op dat moment toch niet voor niets aan het werk geweest.

Ze maakten een calculatie waarin ze de stikstofdepositie op natuurgebied Norgerholt in Drenthe wilden verlagen tot onder de kritische depositiewaarde. Als rond Norgerholt een landbouwvrije zone van 10 kilometer wordt gecreëerd door circa honderd agrarische bedrijven te saneren, reduceert dit het depositieoverschot op het gebied met 68 procent.

Als niet aan de methodiek voor depositieberekening of aan de kritische depositiewaarden, dan wel aan de Natura 2000-gebieden an sich wordt geschroefd, is Tjeerd de Groot de tweede wiens gelijk nog overeind is. Hoewel de sector niet erg gelukkig is met het stikstofbeleid dat het kabinet presenteerde, is halvering van de veestapel voor nu afgewend en zullen de Natura 2000-gebieden herijkt worden.

WUR onderzocht hoe de landbouw eruit zou kunnen zien in 2050 in afhankelijkheid van de beleidsdoelstellingen, zie ook pagina 27. Bij een natuurinclusieve ontwikkeling met nog striktere beleidsdoelen dan nu voorgenomen, zou de veestapel over dertig jaar 40 procent kleiner moeten zijn om netto op een CO2-emissie van nul uit te komen. De sleutel om de Nederlandse veestapel op peil te houden ligt in Europa, want Europa heeft veel CO2-vastleggingspotentieel. Zonder Nexit is de kans dat Tjeerd de Groot ongelijk heeft het grootst.

Over de auteur: Wilbert Beerling
Wilbert Beerling groeide op een melkveebedrijf op. Sinds 2011 werkt Wilbert bij AgriMedia waar hij nu zorg draagt voor de samenstelling van de vakbladen V-Focus...
Meer over:
Column
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?