Algemeen

PBL en DAW werken samen aan betere waterkwaliteit

Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW) gaat samen met Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kijken naar de stroomgebiedbeheerplannen van 2022 – 2027.

Het DAW is een initiatief van LTO Nederland met als een doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit in agrarische gebieden. De projecten zijn veelal regionaal  maar er zijn ook enkele landelijke projecten. Bij alle projecten staat kennisoverdracht tussen boeren centraal.

Dertig maatregelen

Voor het eerst heeft PBL maatregelen van agrariërs via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer meegenomen in de analyse van de Kaderrichtlijn water. PBL: “De wateropgave is groot, maar de positieve energie waarmee het DAW boeren meeneemt ook.” De maatregelen die vanuit DAW worden overgenomen zijn onder andere: anders of minder bemesten, diepwortelende gewassen of vangewassen inzaaien, mechanische onkruidbestrijding en niet-kerende grondbewerking. Het totaal van dertig maatregelen heeft als doel om stikstof- en nitraatemissies naar het oppervlaktewater te verminderen of nutriënten efficiënter te benutten.

Op dit moment doet ongeveer 25 procent van de agrariërs mee aan de projecten van DAW. Volgens het PBL is de uitdaging voor het DAW om het deelnamepercentage te verhogen. “Hoe meer boeren meedoen, hoe grote de bijdrage aan het verbeteren van het oppervlaktewater.”

Uitgelichte foto: Pixabay

 

Over de auteur: Sandra Wilgenhof
Sandra Wilgenhof (1998) studeert Dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Via stages op de middelbare school in aanraking gekomen met veehouderij en...
Meer over:
Algemeen
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?