Algemeen | Visie en Opinie

Ecomodernisme versus agro-ecologie

Hoe de nog steeds groeiende wereldbevolking gevoed moet worden is al meerdere jaren een terugkerend vraagstuk. Een groot deel van de bevolking heeft daarbij nog de focus op meer produceren door de huidige landbouwprojecten uit te breiden. Het wordt echter steeds meer duidelijk dat die optie onvoldoende loont. Er zouden meer drastische maatregelen genomen moeten worden om de voedselproductie in de toekomst veilig te stellen.

Twéé zeer verschillende, en soms tegenstrijdige, theorieën zouden kunnen zorgen voor deze radicale omslag. De eerste theorie die we inmiddels kennen als ecomodernisme is gebaseerd op vernieuwen. Aanhangers van deze stroming pleiten voor een strikte scheiding tussen leefomgeving voor de mensen (steden), natuur die ongemoeid wordt gelaten en tot slot vruchtbare landbouwgrond voor de voedselproductie. De landbouwgrond wordt daarbij fors geïntensiveerd. Ook GGO (Genetische Gemodificeerde Organismen) spelen volgens de ecomodernisten een belangrijke rol in het efficiënter produceren op minder oppervlakte.

Agro-ecologen

Aan de andere kant staan de agro-ecologen. Zij omarmen de gedachten dat landbouw en natuur juist weer veel meer met elkaar vervlochten zouden moeten worden. Besparen is daarbij voor hen een belangrijk uitgangspunt. Op dit moment consumeert de mensheid veel meer dan de aarde kan produceren en dat moet worden omgekeerd. Als het consumptiepatroon is aangepast, is in de toekomst de productie ook weer toereikend genoeg.

Tegenpolen

In Nederland maakt wetenschapsjournalist Hidde Boersma al enige jaren naam met zijn pleidooi voor ecomodernisme. Meer dan eens trof hij op congressen zijn tegenpool Joris Lohman, voorman van de Youth Food Movement en voorstander van de agro-ecologie stroming. Nadat zij een aantal keer met elkaar gesproken hadden bleek dat hun gedachtegoed meer met elkaar gemeen had dan het van elkaar verschilde. In een TED-talk lichtten ze toe dat ze waarschijnlijk beide met hun visie gelijk hebben. Waar ze het ook over eens zijn is dat er gekozen moet worden. Waarom en hoe er gekozen moet worden is te lezen in de nieuwste uitgave van V-focus.

Foto: Shutterstock
Over de auteur: Sandra Wilgenhof
Sandra Wilgenhof (1998) studeert Dier- en veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Via stages op de middelbare school in aanraking gekomen met veehouderij en...
Deel dit bericht: Facebook Twitter LinkedIn

V-focus Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven?